Fakultety

Zapraszamy na fakultety Uniwersytetu Warszawskiego dla studentów WUM w roku akademickim 2019/20!

Pełna lista fakultetów UW dostępna jest na stronie internetowej: http://www.bodp.wum.edu.pl/fakultety-uw-dla-wum.php


Zapraszamy na fakultety pod patronatem

Prorektor do spraw Studenckich i Kształcenia

Prof. dr hab. n. med. Barbary Górnickiej

w roku akademickim 2018/2019

 

  • Jeszcze więcej
  • Budowanie zespołu i praca zespołowa w praktyce
  • Jak konstruktywnie radzić sobie z konfliktem
  • Komunikacja werbalna i niewerbalna
  • Profilaktyka wypalenia zawodowego
  • Rozmowy o życiu i śmierci
  • Stres w pracy pracowników medycznych
  • Teoria i praktyka zarządzania czasem i skutecznego realizowania zadań
  • Zasoby psychospołeczne w rozwoju kompetencji miękkich-diagnoza

Szczegółowe informacje o fakultetach dostępne na stronie:

www.bodp.wum.edu.pl/fakultety.php