Dyplomatorium kierunków WNoZ

Dyplomatorium kierunków WNoZ

Data wydarzenia
25.07.2024
Miejsce wydarzenia

Aula A i B, Centrum Dydaktyczne WUM, przy ul. Księcia Trojdena 2a w Warszawie 

Opis wydarzenia

Uroczystość dyplomowania absolwentów Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM: studiów II stopnia na kierunkach pielęgniarstwo
i położnictwo, studiów I stopnia na kierunku ratownictwo medyczne oraz studiów I i II stopnia na kierunkach dietetyka i zdrowie publiczne.

Dyplomatorium rozpocznie się o godz. 10.00. 

Organizator

Wydział Nauk o Zdrowiu WUM