Dlaczego Wydział Nauk o Zdrowiu?

Jeden z największych wydziałów na uczelni

Obecnie na Wydziale studiuje około 3000 studentów. Rocznie przyjmowanych jest ponad 1000 kandydatów.

Bogata oferta edukacyjna

Aż 5 kierunków studiów odpowiadających potrzebom dynamicznego rynku pracy. Dietetyka, pielęgniarstwo, położnictwo i zdrowie publiczne prowadzone na poziomie licencjackim i magisterskim oraz ratownictwo medyczne prowadzone na poziomie licencjackim.

Wysokie kwalifikacje kadry akademickiej

Potwierdzane przez wysokie pozycje w uczelnianych rankingach naukowców o największym dorobku publikacyjnym oraz systematyczny wzrost liczby stopni naukowych uzyskiwanych przez pracowników Wydziału.

Struktura złożona z ponad 20 dobrze wyposażonych zakładów i klinik

W ramach Wydziału funkcjonują m.in. dwie jednostki utworzone na bazie Dziecięcego Szpitala Klinicznego UCK WUM: Klinika Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii oraz Klinika Neonatologii.

Akredytacja kierunków dietetyka, pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie publiczne, ratownictwo medyczne

Ocena pozytywna Polskiej Komisji Akredytacyjnej w 2022 roku

Wysokie miejsca WNoZ w Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy”

W kategorii kierunków: ratownictwo medyczne (1. miejsce), dietetyka, położnictwo i zdrowie publiczne (2. miejsce), pielęgniarstwo (3. miejsce).

ratownictwo medyczne

Studenci ratownictwa medycznego odbywają zajęcia w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym (LPR); realizują zajęcia z Tactical Combat Casualty Care oraz kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy; biorą udział w obozach szkoleniowych w Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym (GOPR) oraz Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym (WOPR)

 

studenci dietetyki

Studenci dietetyki uczą się w jednostkach klinicznych, m.in. Klinice Gastroenterologii i Żywienia Dzieci UCK WUM, Klinice Diabetologii i Chorób Wewnętrznych UCK WUM, Klinice Onkologii i Hematologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA, Klinice i Zespole Żywieniowym Instytutu Hematologii i Transfuzji w Warszawie czy Klinice Psychiatrycznej WNoZ WUM. Program studiów na tym kierunku jest zgodny ze standardami opracowanymi przez The European Federation of the Associations of Dietetitians.

dyplomowani

Na studiach I stopnia na kierunku zdrowie publiczne realizowane są dwie ścieżki kształcenia: zdrowie środowiskowe i cyfrowe zdrowie, zaś na zdrowiu publicznym stacjonarnym II stopnia aż pięć: zarządzanie w ochronie zdrowia, epidemiologia z elementami promocji zdrowia, badania kliniczne i ocena technologii medycznych, edukacja zdrowotna i marketing społeczny oraz analityka w systemie ochrony zdrowia. Ścieżki kształcenia są odpowiedzią na potrzeby współczesnego rynku pracy.

absolwentki wnoz