Delegacja przedstawicieli z Ukrainy

W dniach 27 czerwca - 1 lipca br., w ramach programu Erasmus +, Warszawski Uniwersytet Medyczny odwiedzili goście z Ivano-Frankivsk National Medical University: prof. Oryna Detsyk, prof. Ulyana Kuz, prof. Iryna Kozova oraz prof. Irena Kozlova. Podczas wspomnianej delegacji odbyły się spotkania z Władzami Rektorskimi WUM oraz Władzami Dziekańskimi Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM.

W ramach wizyty, w dniu 28 czerwca br. odbyło się m.in. spotkanie w Dziekanacie WNoZ, w którym uczestniczyli: Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju – prof. Paweł Włodarski, Dziekan WNoZ – prof. Mariusz Gujski, Pani dr hab. Małgorzata Witkowska-Zimny – koordynator programu Erasmus + Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM oraz Jarosław Kulczycki – Rzecznik prasowy WUM.

Szczegółowa informacja dotycząca wizyty przedstawicieli z Ukrainy jest dostępna na stronie WUM pod linkiem: https://www.wum.edu.pl/node/17217