10 NAUKOWCÓW WNOZ O NAJWIĘKSZYM DOROBKU PUBLIKACYJNYM W LATACH 2014-2016

Prezentujemy dziesięciu najlepszych pracowników WNoZ-u, wyłonionych w rankingu "STU NAJLEPSZYCH PRACOWNIKÓW WUM", przedstawionych przez Bibliotekę Główną. Wyróżniono osoby o największym dorobku publikacyjnym ostatnich trzech lat (2014-2016) w zakresie sumarycznie liczonej punktacji MNiSW. 

Najlepsi pracownicy Wydziału Nauki o Zdrowiu to (według pozycji w rankingu):   

1. Dr n. med. Łukasz Czyżewski (Zakład Pielęgniarstwa Nefrologicznego)

2. Prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński (Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii)

3. Dr hab. n. o zdr. Aleksandra Czerw (Zakład Zdrowia Publicznego)

4. Dr hab. n. o zdr. Robert Gałązkowski (Zakład Ratownictwa Medycznego)

5. Dr hab. n. o zdr. Joanna Gotlib (Prodziekan ds. Oddziału Zdrowia Publicznego Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM, Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia)

6. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Deptała (Prorektor ds. Personalnych i Organizacyjnych, Zakład Profilaktyki Onkologicznej)

7. Dr n. farm. Mariusz Panczyk (Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia)

8. Dr hab. n. o zdr. Marta Zalewska (Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środwiskowych i Alergologii) 

9. Dr n. med. Agnieszka Lipiec (Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii)

10. Prof. dr hab. n. med. Agata Szulc (Klinika Psychiatrii)

Serdecznie gratulujemy!