Wybory 2020. Komunikaty Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk o Zdrowiu

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE KANDYDATA NA DZIEKANA NA WYDZIALE NAUK O ZDROWIU WUM

KOMUNIKAT NR 13 WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ - OGŁOSZENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATA NA DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU, PDF, 18 KB

KOMUNIKAT NR 12 WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ DOTYCZĄCY OGŁOSZENIA LISTY KANDYDATÓW NA DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU, PDF, 27 KB 


KOMUNIKAT NR 10 DO WYBORÓW UZUPELNIAJĄCYCH NA KANDYDATA NA DZIEKANA, PDF, 56 KB


KOMUNIKAT NR 11 DO WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH NA KANDYDATA NA DZIEKANA, PDF, 118 KB


DRUKI ZGŁOSZENIA NA KANDYDATA NA DZIEKANA (ZAłĄCZNIK DO KOMUNIKATU NR 10), PDF, 260 KB


HARMONOGRAM WYBORÓW UZUPELNIAJĄCYCH NA KANDYDATA NA DZIEKANA, PDF, 14 KB


KOMUNIKAT NR 9 WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ-OGŁOSZENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATA NA DZIEKANA, PDF, 19 KB

KOMUNIKAT NR 8 WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ w sprawie zmiany harmonogramu wyborów na Kandydata na Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu, PDF, 94 KB

KOMUNIKAT NR 7 WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 02.06.2020r. dotyczący ogłoszenia listy Kandydatów na Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz organizacji spotkania wyborczego i głosowania na Kandydatów, PDF, 141 KB

KOMUNIKAT NR 6 WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU do wyborów na Dziekana, PDF 152 KB

KOMUNIKAT NR 5 WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU do wyborów na Dziekana, PDF 128 KB

HARMONOGRAM WYBORÓW (ZAŁ. DO KOMUNIKATU NR 5), PDF, 92 KB

ZGŁOSZENIE NA DZIEKANA, DOCX, 30 KB

KOMUNIKAT NR 4 WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU, PDF 14 KB

KOMUNIKAT NR 3 WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU, PDF 14 KB

KOMUNIKAT NR 2 WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU, PDF 18 KB

LISTA KANDYDATÓW NA ELEKTORA Z GRUPY PROFESORÓW I DOKTORÓW HABILITOWANYCH, PDF, 75 KB

LISTA KANDYDATÓW NA ELEKTORA Z GRUPY POZOSTAŁYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH, PDF, 74 KB

LISTA OSÓB UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA - GRUPA WYBORCZA PROFESORÓW I DOKTORÓW HABILITOWANYCH, PDF, 136 KB

LISTA OSÓB UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA - GRUPA WYBORCZA POZOSTAŁYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH, PDF, 181 KB

KOMUNIKAT NR 1 WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU, PDF 75 KB

Zarządzenie nr 3 Dziekana WNoZ z dnia 20.01.2020 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Wyborczej

Skład Uczelnianej Komisji Wyborczej w kadencji 2020-2024

Komunikaty Uczelnianej Komisji Wyborczej 

Wzory zgłoszeń kandydatów na Rektora, Elektora, Senatora