VI WARSZAWSKIE DNI NAUKI O ZDROWIU

  • Posted on: 1 June 2017
  • By: dominika.robak

Dnia 1 czerwca 2017 r., w Auli B Centrum Dydaktycznego WUM miały miejsce "VI Warszawskie Dni Nauki o Zdrowiu", zorganizowane przez Studenckie Koło Naukowe Managerów Zdrowia WUM, działające przy Zakładzie Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM.  

Konferencja przeznaczona była dla studentów oraz absolwentów uczelni medycznych, a także studentów i absolwentów kierunków pozamedycznych oraz wszystkich osób zainteresowanych wymianą poglądów i doświadczeń naukowych w obszarze nauk o zdrowiu, zdrowia publicznego, epidemiologii, medycyny społecznej i środowiskowej, promocji zdrowia, jak również zagadnień z zakresu prawa medycznego oraz ekonomii i zarządzania w sektorze zdrowotnym.  

Gości spotkania przywitała Przewodnicząca SKN-u Managerów Zdrowia - Pani Maja Żołądek. Wystąpienie inauguracyjne wygłosili: Pani Prodziekan ds. Oddziału Zdrowia Publicznego - dr hab. n. o zdr. Joanna Gotlib, kierownik Zakładu Dydaktyki i Efektów Kształcenia WNoZ WUM oraz Pan Prof. dr hab. Bolesław Samoliński - kierownik Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii WNoZ WUM.  Profesor wystąpił również z wykładem, prezentującym jedną z najgroźniejszych chorób cywilizacyjnych: "Otyłość a zdrowie publiczne", podczas którego przedstawił m.in.: epidemiologię otyłości w Polsce, skutki otyłości, jej powikłania, czynniki determinujące otyłość, cele Narodowego Programu Zdrowia 2016-2020 oraz wykaz zadań służących ich realizacji. Prelegent zwrócił uwagę, np. na działania promujące właściwe nawyki żywieniowe i aktywność fizyczną.

Oficjalna część konferencji składała się z Sesji Studenckich oraz VARII, poświęconych dziedzinom: Ratownictwa Medycznego, Zdrowia Publicznego, Położnictwa, Psychologii w Zdrowiu oraz Stomatologii. 

Przedstawiciele jednostek Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM wykazali dużą aktywność - przygotowali liczne, ciekawe prezentacje.  

Reprezentacja Zakładu Dydaktyki i Efektów Kształcenia WUM wystąpiła aż trzykrotnie na Warszawskich Dniach Nauki o Zdrowiu. Pani Lucyna Iwanow przedstawiła prezentację: "Próba oceny poziomu kompetencji komunikacyjnych w grupie studentów kierunków medycznych", Pani Ilona Cieślak zaprezentowała "Ocenę poziomu kompetencji społecznych wśród studentów zdrowia publicznego oraz pielęgniarstwa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - badanie pilotażowe", a Pan Aleksander Zarzeka przybliżył wnioski z badania - "Studenci zdrowia publicznego o receptach pielęgniarskich - badanie ilościowe". 

W ramach naszego Wydziału wystąpili też: 

  • Hanna Marczak, Kinga Kalita-Kurzyńska, Gabriela Walendziak, Michał Jurek ("Gotowość do podjęcia pracy w zawodzie po uzyskaniu dyplomu zawodowego w opinii przyszłych absolwentów kierunku pielęgniarstwo i położnictwo")
  • mgr  Aleksandra Kielan, mgr Joanna Skonieczna, dr Dominik Olejniczak, dr Karolina Jabłkowska-Górecka ("Uwarunkowania, objawy i epidemiologia męskiej depresji")
  • dr Anna Ukleja, Aneta Jachnis ("Zwyczaje żywieniowe i styl życia pacjentów kardiologicznych w kontekście ryzyka wystąpienia nowotworu")
  • mgr Łukasz Szostek, dr Anna Leńczuk-Gruba ("Plany zawodowe studentów pielęgniarstwa związane z migracją")

Wśród prelegentów znalazło się również wielu przedstawicieli innych ośrodków akademickich w Polsce, m.in.: Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera UMK w Bydgoszczy, Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, czy Pomorskiego Uniwerystetu Medycznego. Obecni byli także reprezentanci Grodno State Medical University. 

Podczas licznych, bardzo różnorodnych prezentacji poruszane były, takie tematy jak, np.: ochrona prawna ratownika medycznego, czynniki warunkujące wybór lekarza, podmiotu leczniczego oraz usługi medycznej, ocena bezpieczeństwa stosowania antybiotyków u dzieci, styl życia i dolegliwości kobiet w ciąży. 

"VI Warszawskie Dni Nauki o Zdrowiu" odbyły się pod patronatem honorowym: JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Prof. dr hab. n. med. Mirosława Wielgosia, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Prof. dr hab. n. med. Barbary Górnickiej, Dziekana Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM - Prof. dr hab. n. med. Piotra Małkowskiego i Prodziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu ds. Oddziału Zdrowia Publicznego WUM - dr hab. n. o zdr. Joanny Gotlib. 

Zdjęcia wykonała Dominika Robak - Specjalistka ds. promocji WNoZ.

Zdjęcie: