Specjalizacje

Uprzejmie informujemy, że

Zakończono rekrutację w wersji papierowej na specjalizacje:

  • w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego
  • w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego
  • w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

Termin kwalifikacji na specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego:

24 sierpnia 2017r  w ZPS, ul. E. Ciołka 27 godz. 16.00

Termin kwalifikacji na specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego:

30 sierpnia 2017r  w ZPS, ul. E. Ciołka 27 godz. 16.00

Termin kwalifikacji na specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego:

31 sierpnia 2017r  w ZPS, ul. E. Ciołka 27 godz. 16.00

 

Prosimy o rejestrowanie się w Systemie Monitorowania Kształcenia od 24 lipca 2017 r.

Wydział Nauki o Zdrowiu  ogłasza nabór na nowe edycje specjalizacji dla pielęgniarek realizowane w latach: 2017-2019

Specjalizacje współfinansowane z dotacji budżetu na kształcenie podyplomowe Ministerstwa Zdrowia.

Wymagane warunki dla kandydatów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2016 poz. 1761)

Termin składania dokumentów na specjalizację: rejestracja w systemie SMK od 1 lipca 2017 roku (oraz w wersji papierowej) do 14 lipca 2017 roku.

Szkolenia specjalizacyjne będą uruchamiane w następujących dziedzinach:

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego –

I  termin kwalifikacji: 22 czerwca 2017r.

II termin kwalifikacji: 29 czerwca 2017r.

Zakończono kwalifikację dla pierwszej edycji specjalizacji w dziedz. piel. internistycznego.

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznej i intensywnej opieki –

Nowy termin kwalifikacji: 24 sierpnia 2017r.

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek  -

Nowy termin kwalifikacji: 24 sierpnia 2017r.

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego –

termin kwalifikacji: 31 sierpnia 2017r.

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego –

termin kwalifikacji: 31 sierpnia 2017r.

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego 

termin kwalifikacji: 31 sierpnia 2017r.

Koszt 2-letniej specjalizacji  jest objęty dofinansowaniem z dotacji dydaktycznej MZ. Uczestnik zobowiązany jest do współfinansowania w kwocie 1800 zł ze środków własnych lub dofinansowania samorządu zawodowego/ lub pracodawcę.

PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE

Pracownia Kształcenia Ustawicznego Pielęgniarek i Położnych serdecznie zaprasza do kwalifikacji na specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego, która odbędzie się 22 czerwca 2017 roku, o godz. 16.00, w Zakładzie Pielęgniarstwa Społecznego (ul. E. Ciołka 27, II piętro).

Rozpoczęcie zajęć: 30 czerwca oraz 1, 2 lipca 2017 roku.

Serdecznie zapraszamy!

Kurs kwalifikacyjny-opieka długoterminowa-harmonogram zajęć

Pracownia Kształcenia Ustawicznego Pielęgniarek i Położnych

OFERTA SZKOLENIOWA 2017

ZMIANY W KSZTAŁCENIU I WARUNKI DOPUSZCZENIA: [plik do pobrania]

NIEZBĘDNE DOKUMENTY:

wniosek o dopuszczenie do specjalizacji [plik do pobrania]

karta zgłoszenia-kurs kwalifikacyjny [plik do pobrania]

karta zgłoszenia- kurs specjalistyczny [plik do pobrania]

Serdecznie zapraszamy do składania dokumentów na poszczególne specjalizacje!

Szkolenia specjalizacyjne 2017

 

L.p.

Rodzaj kształcenia

Planowany termin realizacji

Cena jednostkowa

(płatność w trzech ratach) 

 Planowana liczba uczestników

1.

 

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego

styczeń 2017 -wrzesień 2018

 

4 300 zł

35

2.

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego   i intensywnej opieki

maj 2017-styczeń 2019

4 400 zł

35

3.

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

maj 2017-styczeń 2019

4 200 zł

30

4.

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej

Wrzesień 2017 – maj 2019

4 400 zł

30

5.

 

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego

Wrzesień 2017 – maj 2019

4 300 zł

30

6.

 

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego

Wrzesień 2017 – maj 2019

4 200 zł

30

7.

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego

Wrzesień 2017 – maj 2019

4 300 zł

30

 

Zakład Pielęgniarstwa Społecznego

Pracownia Kształcenia Ustawicznego Pielęgniarek i Położnych

ul. Erazma Ciołka 27  II p. pok. 209A

tel. o (22) 877-35-97 lub tel. kom. 728 960 547

anna.rychlica@wum.edu.pl