Specjalizacje

 

Pracownia Kształcenia Ustawicznego Pielęgniarek i Położnych

OFERTA SZKOLENIOWA 2017

ZMIANY W KSZTAŁCENIU I WARUNKI DOPUSZCZENIA: [plik do pobrania]

NIEZBĘDNE DOKUMENTY:

wniosek o dopuszczenie do specjalizacji [plik do pobrania]

karta zgłoszenia-kurs kwalifikacyjny [plik do pobrania]

karta zgłoszenia- kurs specjalistyczny [plik do pobrania]

Serdecznie zapraszamy do składania dokumentów na poszczególne specjalizacje!

Szkolenia specjalizacyjne 2017

 

L.p.

Rodzaj kształcenia

Planowany termin realizacji

Cena jednostkowa

(płatność w trzech ratach) 

 Planowana liczba uczestników

1.

 

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego

styczeń 2017 -wrzesień 2018

 

4 300 zł

35

2.

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego   i intensywnej opieki

maj 2017-styczeń 2019

4 400 zł

35

3.

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

maj 2017-styczeń 2019

4 200 zł

30

4.

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej

Wrzesień 2017 – maj 2019

4 400 zł

30

5.

 

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego

Wrzesień 2017 – maj 2019

4 300 zł

30

6.

 

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego

Wrzesień 2017 – maj 2019

4 200 zł

30

7.

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego

Wrzesień 2017 – maj 2019

4 300 zł

30

 

Zakład Pielęgniarstwa Społecznego

Pracownia Kształcenia Ustawicznego Pielęgniarek i Położnych

ul. Erazma Ciołka 27  II p. pok. 209A

tel. o (22) 877-35-97 lub tel. kom. 728 960 547

anna.rychlica@wum.edu.pl