Nostryfikacje

ZARZĄDZENIE NR 23/2024 REKTORA WUM z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego [pobierz plik]

UWAGA! 

Ustawą z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych, Art 11. [pobierz plik] oraz informacji "Uproszczonym dostępie do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej" umożliwiono pielęgniarkom spoza UE podjęcie pracy w Polsce bez konieczności nostryfikacji dyplomu. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi warunkami, określonymi w powyższych materiałach.


Wszelkie niezbędne informacje znajdziecie Państwo pod adresem https://nawa.gov.pl/ w zakładce Apostille i legalizacja.

Sprawy administracyjne związane z nostryfikacjami w WNoZ:

Sylwester Kamiński pokój
tel.: (22) 57 20 565
sylwester.kaminski@wum.edu.pl

Marlena Gałuszewska
tel.: (22) 57 20 569
marlena.galuszewska@wum.edu.pl


DOKUMENTY DOTYCZĄCE NOSTRYFIKACJI:

  • Zarządzenie nr 89/2022 Rektora z dnia 8.04.2022 zmieniające zarządzenie Nr 53/2020 Rektora z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Procedury przeprowadzania w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym postępowania w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz postępowania w sprawie potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie, oraz ustalania warunków i trybu zwalniania z opłat [ pobierz plik ]
  • Załącznik do Zarządzenia nr 89/2022 Rektora z dnia 8.04.2022: Procedura przeprowadzania w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym postępowania w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie [ pobierz plik ]
  • Zarządzenie nr 53/2020 Rektora WUM z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Procedury przeprowadzania w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym postępowania w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz postępowania w sprawie potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie, oraz ustalenia warunków i trybu zwalniania z opłaty [ pobierz plik ] 
  • Procedura przeprowadzania w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym postępowania w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie [ pobierz plik ]
  • Zgodnie z Zarządzeniem Rektora WUM nr 262/2020 z dnia 17.11. 2020 uchyla się §2, ust. 5 [pobierz plik]
  • Załącznik nr 1 do Procedury przeprowadzania w WUM postępowania w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicę oraz postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie [ pobierz plik ]
  • Zarządzenie Rektora WUM nr 265/2020 z dnia 18.11.2020 - Skład Wydziałowej Komisji ds. Nostryfikacji Dyplomów w kadencji 2020-2024 [ pobierz plik ]
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie [ pobierz plik ]