Kursy

 UWAGA! 

Informujemy, że w dniu 23 stycznia odbyła się kwalifikacja do kursu specjalistycznego: wykonywanie i ocena testów skórnych.

Osoby, które złożyły dokumenty u organizatora wszystkie zgodnie z wymogami zostały przyjęte na kurs.

Prosimy o dokonanie wpłaty za kurs - numer konta - pobierz

HARMONOGRAM Kursu specjalistycznego: Wykonywanie i ocena testów skórnych

[pobierz plik]

Pracownia Kształcenia Ustawicznego Pielęgniarek i Położnych ogłasza 
o rozpoczęciu Kursu specjalistycznego: resuscytacja krążeniowo - oddechowa dla pielęgniarek i położnych.
Rozpoczęcie zajęć 8 września 2017 roku
pobierz Harmonogram zajęć 

 

 

 Oferta Kształcenia

Poznaj aktualną ofertę kształcenia:

Specjalizacje

Kursy kwalifikacyjne

Kursy specjalistyczne

 

Od 1 lipca 2017 roku obowiązuje na każdą formę kształcenia rejestracja w systemie SMK

 

WNIOSKI ws. KSZTAŁCENIA w wersji papierowej:

 

Na specjalizację w wersji papierowej należy złożyć:

 1. wniosek o zakwalifikowanie do specjalizacji w dziedzinie …
 2. prawo wykonywania zawodu (xero)
 3. zaświadczenia o innych ukończonych formach kształcenia podyplomowego (xero)
 4. zaświadczenie o zatrudnieniu ( wymagany co najmniej 2- letni staż pracy w ciągu ostatnich 5 lat)
 5. wniosek o dofinansowanie ze środków WOIPiP kosztów kształcenia podyplomowego (dotyczy osób spełniających warunki regulaminu WOIPiP)

Na kursy kwalifikacyjne w wersji papierowej należy złożyć:

 1. wniosek o zakwalifikowanie do kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie …
 2. prawo wykonywania zawodu (xero)
 3. wniosek o dofinansowanie ze środków WOIPiP kosztów kształcenia podyplomowego (dotyczy osób spełniających warunki regulaminu WOIPiP)

Na kursy specjalistyczne w wersji papierowej należy złożyć:

 1. wniosek o zakwalifikowanie do kursu specjalistycznego  w dziedzinie …
 2. prawo wykonywania zawodu (xero)
 3. wniosek o dofinansowanie ze środków WOIPiP kosztów kształcenia podyplomowego (dotyczy osób spełniających warunki regulaminu WOIPiP)

 

Pracownia Kształcenia Ustawicznego Pielęgniarek i Położnych

OFERTA SZKOLENIOWA 2018

ZMIANY W KSZTAŁCENIU I WARUNKI DOPUSZCZENIA [plik do pobrania]

NIEZBĘDNE DOKUMENTY:

wniosek o dopuszczenie do specjalizacji [plik do pobrania]

karta zgłoszenia-kurs kwalifikacyjny [plik do pobrania]

karta zgłoszenia- kurs specjalistyczny [plik do pobrania]

Serdecznie zapraszamy do składania dokumentów na poszczególne kursy!

Kursy  kwalifikacyjne  2018

 

Lp

 

 

Rodzaj kształcenia

Planowany termin realizacji

Cena jednostkowa

 

Planowana liczba uczestników

 

2.

 

Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej

 

marzec 2019-lipiec 2019

 

2 000 zł

 

35

3.

Kurs kwalifikacyjny -

pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii

 

marzec - wrzesień 2018

 

2 000 zł

 

35

Szczegółowe informacje i formularze (druki) znajdują się na  stronie: http://www.wnoz.wum.edu.pl/content/kursy 

 

 

 

Kursy specjalistyczne 2018

L.p.

 

Rodzaj kształcenia

Planowany termin realizacji

Cena jednostkowa

 

 

Planowana liczba uczestników

 

4.

Kurs specjalistyczny wywiad i badanie fizykalne

Luty- kwiecień  2018

1 100 zł

35

5.

Kurs specjalistyczny resuscytacja krążeniowo – oddechowa dla piel. i poł.

Styczeń- Marzec 2018

Kwiecień-Czerwiec 2018

700 zł

700 zł

35

35

6.

Wykonywanie i ocena testów skórnych

Luty 2018

500 zł

35

 

Szczegółowe informacje i formularze (druki) znajdują się na  stronie: http://www.wnoz.wum.edu.pl/content/kursy

 

 

                                                                                                                                                                

Zakład Pielęgniarstwa Społecznego

Pracownia Kształcenia Ustawicznego Pielęgniarek i Położnych

ul. Erazma Ciołka 27  II p. pok. 209A

tel. o (22) 877-35-97 lub tel. kom. 728 960 547

anna.rychlica@wum.edu.pl