KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA "EDUKACJA W CUKRZYCY"

Dnia 07.11.2017 r., o godzinie 10.00, w Auli A Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (ul. Trojdena 2a) odbyła się I Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, pt. "Edukacja w cukrzycy", zorganizowana przez Zakład Zdrowia Publicznego Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM, we współpracy z Konsultantem Krajowym i Konsultantami Wojewódzkimi w zakresie Pielęgniarstwa Diabetologicznego. 

Wydarzeniu patronował Jego Magnificencja Rektor WUM - Prof. dr hab. Mirosław Wielgoś. 

Spotkanie otworzyła Pani mgr Iwona Bruśk z Zakładu Zdrowia Publicznego WNoZ WUM, witając zebranych gości.

Program Konferencji składał się z wystąpień na temat:

- Edukacji społeczeństwa i prewencji cukrzycy (mgr Alicja Szewczyk - Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego),

- Organizacji edukacji diabetologicznej (mgr Magdalena Świątek - Konsultant Wojewódzki w zakresie pielęgniarstwa diabetologicznego),

- Modeli edukacji w opiece diabetologicznej (dr Monika Pliszka, Katedra i Zakład Biologii Ogólnej i Parazytologii WUM),

- Zaleceń w opiece diabetologicznej (mgr Agnieszka Karczewska - Konsultant Wojewódzki na woj. lubelskie i mgr Bożena Guściara - Konsultant Wojewódzki na woj. podkarpackie),

- Nowoczesnych technologii i telepielęgniarstwa w diabetologii (mgr Anna Tracz - Konsultant Wojewódzki na woj. lubelskie),

- Rozwoju prestiżu zawodu pielęgniarki, edukatora ds. diabetologii (Mirosława Młynarczuk - Konsultant Wojewódzki na woj. mazowieckie i mgr Teresa Świątkowska - Konsultant Wojewódzki na woj. kujawsko-pomorskie)

- Systemów wsparcia a jakości życia pacjentów z cukrzycą (mgr Iwona Bruśk, Zakład Zdrowia Publicznego WNoZ WUM).

 

Od Pani mgr Alicji Szewczyk, uczestnicy spotkania dowiedzieli się, m.in. tego, jaka jest skala cukrzycy w Polsce. Ponadto, poznali wnioski z raportu 2016 r. - "Polska w stanie przedcukrzycowym", czynniki ryzyka zachorowania na cukrzycę, badania w zakresie wykrywania tej choroby,  kryteria rozpoznawania zaburzeń gospodarki węglowodanowej oraz objawy cukrzycy.  Goście wzięli także udział w treningu dla osób ze stanem przedcukrzycowym. Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego zwróciła, m.in. również uwagę na rozróżnienie cukrzycy typu 1 i typu 2 oraz wskazała działania zapobiegawcze dalszemu rozprzestrzenianiu się choroby. 

Pani mgr Iwona Bruśk, podczas swojego wystąpienia, przedstawiła cukrzycę jako chorobę przewlekłą o rosnącym zapotrzebowaniu na wsparcie systemowe, rozróżniając przy tym wsparcie formalne i nieformalne oraz zwracając szczególną uwagę, m.in. na wsparcie społeczne w walce z chorobą, czy wsparcie emocjonalne, opiekę sprawowaną  głównie przez rodzinę. Prelegentka podkreśliła również dużą rolę wszystkich pracowników ochrony zdrowia wobec problemu cukrzycy, elementy jakości w opiece nad chorym (takie jak: komunikacja z pacjentem) i wskaźniki jakości życia w szpitalu, prezentując sytuację chorego o hospitalizacji planowanej oraz nagłej. Pani mgr Iwona Bruśk wymieniła także wskazówki dla personelu, do zastosowania podczas pobytu chorego w szpitalu i wskazówki dla jego rodziny. Podczas wystąpienia padły odpowiedzi na tak ważne pytania, jak np.: "Jak funkcjonować z cukrzycą?".

Na zakończenie Konferencji odbyła się dyskusja dotycząca cukrzycy, w której udział wzięły Panie: dr Grażyna Dykowska (Zakład Zdrowia Publicznego WNoZ WUM), dr Zofia Sienkiewicz (Zakład Pielęgniarstwa Społecznego WNoZ WUM) oraz wspomniana mgr Alicja Szewczyk. Debata oscylowała wokół zagadnień: programów zdrowotnych (indywidualnych i zbiorowych) podejmowanych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny, zaleceń w opiece diabetologicznej, systemów wsparcia podczas choroby, roli zespołów terapeutycznych w cukrzycy i pielęgniarek-edukatorów diabetologicznych.

Spotkanie podsumowała Pani mgr Alicja Szewczyk, przedstawiając grupy czynników kształtujących aktualną sytuację w diabetologii oraz prezentując plakaty, przygotowane na Światowy Dzień Cukrzycy,  obchodzony 14 listopada.

Wszyscy uczestnicy Konferencji otrzymali od organizatorów specjalne Certyfikaty za udział w wydarzeniu.

 

Komitet Naukowy Konferencji pełnili Państwo:

dr hab. Adam Fronczak - Przewodniczący (Kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego WUM)

mgr Alicja Szewczyk - Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego

Klinika Endokrynologii i Diabetologii, Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" Warszawa

dr Grażyna Dykowska - Zakład Pielęgniarstwa Społecznego WUM

dr Zofia Sienkiewicz - Zakład Pielęgniarstwa Społecznego WUM

dr Monika Pliszka - Katedra i Zakład Biologii Ogólnej i Parazytologii WUM

Komitet Organizacyjny pełniła Pani mgr Iwona Bruśk z Zakładu Zdrowia Publicznego WUM, wraz ze studentami kierunku Zdrowie Publiczne.

 

Zdjęcia wykonał Dział Fotomedyczny WUM.