I MIĘDZYNARODOWY KONGRES MEDYCYNY RATUNKOWEJ I KATASTROF

  • Posted on: 27 June 2017
  • By: dominika.robak

W dniach 26-28.05.2017 r., w Centrum Szkoleniowym Falenty k. Warszawy, przy al. Hrabskiej 4 odbył się I Międzynarodowy Kongres Medycyny Ratunkowej i Katastrof, w którego organizację zaangażowany był Zakład Ratownictwa Medycznego Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM oraz studenci kierunku Ratownictwo Medyczne WNoZ-u, którzy wystąpili w roli pozorantów podczas ćwiczeń.

Program spotkania składał się z licznych wykładów, warsztatów oraz paneli dyskusyjnych. Sesje poświęcone były kolejno: "Medycynie ratunkowej okiem ekspertów", "Miejscu perfuzji w medycynie ratunkowej", "Medycynie katastrof", "Standardom postępowania w medycynie ratunkowej", "Medycynie ratunkowej w praktyce", "Hipotermii a medycynie ratunkowej", "Ostrym Stanom Kardiologicznym", "Organizacji i funkcjonowaniu ratownictwa medycznego", "Symulacji i edukacji w medycynie ratunkowej i medycynie katastrof" oraz "Resuscytacji krążeniowo-oddechowej w praktyce". W ramach Kongresu, wykłady oraz warsztaty z zakresu medycyny katastrof poprowadził, m.in. dr hab. n. med. Robert Gałązkowski - adiunkt w Zakładzie Ratownictwa Medycznego WNoZ WUM, dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli JM prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś - Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz JM prof. dr hab. Andrzej Tykarski - Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 

Przewodniczącym Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Kongresu był dr hab. n. med. Łukasz Szarpak - Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Katastrof oraz Redaktor Naczelny czasopisma "Disaster and Emergency Medicine Journal". 

Materiały dostarczone zostały przez dr hab. n. o zdr. Roberta Gałązkowskiego. 

Zdjęcie: