CZEPKOWANIE ABSOLWENTEK STUDIÓW I STOPNIA NA KIERUNKU POŁOŻNICTWO

  • Posted on: 13 July 2017
  • By: dominika.robak

Tegoroczna uroczystość „Czepkowania absolwentek studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Położnictwo” odbyła się w dniu 12.07.2017 r., o godz.11.00, w Auli A Centrum Dydaktycznego WUM. W tym roku, dyplom ukończenia studiów licencjackich w zakresie położnictwa otrzymało 78 absolwentek.

Ceremonię poprowadził Prodziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu ds. Położnictwa – Prof. dr hab. n. med. Piotr Węgrzyn, który rozpoczął uroczystość od powitania Władz Rektorskich i Dziekańskich: JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Prof. dr hab. n. med. Mirosława Wielgosia, Dziekana Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM – Prof. dr hab. n. med. Piotra Małkowskiego i Prodziekanów WNoZ-u – dr hab. n. med. Katarzyny Koziak oraz dr hab. n. o zdr. Joanny Gotlib, Dziekana Wydziału Farmaceutycznego – prof. dr hab. n. farm. Piotra Wroczyńskiego, Prodziekana I Wydziału Lekarskiego – prof. dr hab. n. med. Krzysztofa Czajkowskiego, Prodziekana II Wydziału Lekarskiego  – prof. dr hab. n. med. Artura Mamcarza, Prodziekana Wydziału Lekarsko-Dentystycznego – prof. dr hab. Kazimierza Szopińskiego, Kwestor WUM – mgr Jolanty Ilków oraz Rady Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM.

Wśród zaproszonych na uroczystość gości byli: mgr Zofia Małas - Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Elżbieta Madajczyk - Przewodnicząca Okręgowej Rady Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, Elżbieta Dudek – Kierownik Biura Kształcenia Podyplomowego Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, dr n. med. Wojciech Puzyna - Prezes Zarządu CM „Żelazna” sp. z o.o., Dyrektor Szpitala Specjalistycznego św. Zofii, dr n. med. Grażyna Bączek - Dyrektor ds. Położnych i Pielęgniarek Szpitala Specjalistycznego św. Zofii, mgr Ewa Piotrowska - Dyrektor Szpitala Klinicznego im. Ks. Anny Mazowieckiej, mgr Marzena Sienicka - zastępca Dyrektora ds. pielęgniarstwa Szpitala Klinicznego im. Ks. Anny Mazowieckiej, Ewa Więckowska - Prezes Zarządu Szpitala Solec Sp. z o.o., Eugeniusz Koncewoj - Członek Zarządu Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o., mgr Barbara German - Naczelna Położnych Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o., mgr Bożena Ścieglińska - Naczelna Pielęgniarka Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie, mgr Anna Jaguś - Oddziałowa Oddziału Klinicznego Położnictwa i Perinatologii SPDSK w Warszawie, Tomasz Sławatyniec - Dyrektor SPZZOZ w Pruszkowie oraz mgr Barbara Pilucik - Naczelna SPZZOZ w Pruszkowie.

Przemawiający jako pierwszy JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś złożył serdeczne gratulacje absolwentom i ich bliskim, podkreślając przy tym piękno i trud zawodu położnej, niezwykle cenionego, ale też wymagającego wielu poświęceń. Jego Magnificencja przekazał absolwentkom życzenia jak największej satysfakcji z przyszłej pracy oraz zachęcił do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia. Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM -  Prof. dr hab. n. med. Piotr Małkowski przyłączył się do gratulacji i życzeń oraz przypomniał absolwentkom, że ukończyły kierunek studiów, który w rankingu Perspektyw zajmuje pierwsze miejsce. Dziekan WNoZ-u złożył również podziękowania wszystkim jednostkom uczelnianym oraz ośrodkom pozauczelnianym kształcącym położne. Prodziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu ds. Położnictwa - Prof. dr hab. n. med. Piotr Węgrzyn, zachęcając absolwentki do dalszego nauczania,  przypomniał o nowym, zmodyfikowanym, atrakcyjnym programie na studiach II stopnia oraz wyróżnił 3 absolwentki, które uzyskały najlepszą średnią z toku studiów:

  1. Karolina Minasiewicz
  2. Marta Nowak
  3. Adrianna Gawińska

Wybitnym absolwentkom wręczone zostały listy gratulacyjne i nagrody.

Podczas uroczystości czepkowania głos zabrali również, wspomniani wcześniej: Pani Zofia Małas, Pani Elżbieta Madajczyk, Pani dr n. med. Grażyna Bączek oraz Pan dr n. med. Wojciech Puzyna. Listy, odczytane przez Pana Prodziekana ds. Położnictwa, skierowały do absolwentów Panie: Beata Cholewka – Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia  i mgr Joanna Bień, która wprowadziła uroczystość czepkowania do tradycji akademickiej. Oprócz gratulacji z życzeniami podjęcia pracy w najpiękniejszym zawodzie świata, przemawiający na ceremonii goście opowiedzieli o specyfice zawodu położnej – samodzielnego, przyszłościowego – pełnego wyzwań, podziękowali kadrze dydaktycznej oraz zachęcili absolwentki do dalszej współpracy. Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych wręczyła 9 najlepszym prenumeratę miesięcznika - „Magazynu Pielęgniarki i Położnej”.

Po uroczystym ślubowaniu absolwentek-położnych nastąpiło nałożenie czepków, symbolizujących przynależność do zawodu. „Czepkowania” absolwentek dokonały położne z Zakładu Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM (wybrane głosami studentek): dr Barbara Baranowska, dr Grażyna Bączek, mgr Monika Jodłowska-Sowińska, mgr Joanna Kiełbasińska, mgr Bożena Majkowska, dr Agnieszka Nowacka, mgr Maria Rabiej oraz dr Urszula Tataj-Puzyna. Każda absolwentka otrzymała także list gratulacyjny oraz znaczek/przypinkę położnej z rąk Władz Uczelni.

Po uroczystym nałożeniu czepków, przemówienie wygłosiła Pani Paulina Szajwaj – przewodnicząca Samorządu Studentów WNoZ WUM i występująca w imieniu absolwentów – starościna roku – Pani Zuzanna Zawadzka, która złożyła podziękowania kadrze dydaktycznej oraz przypomniała okres studiów na kierunku Położnictwo.

W dalszej części ceremonii, nastąpiło wręczenie, przez Panią dr Barbarę Baranowską – opiekuna roku i współautorkę, książek, pt. „Od szkoły Babienia po Uniwersytet”, następującym absolwentkom, wyróżnionym przez mgr Joannę Bień:

  1. Katarzynie Olech
  2. Milenie Szcześniak
  3. Kindze Świderskiej
  4. Zuzannie Zawadzkiej

Na zakończenie pełnej wzruszeń uroczystości, goście mogli skorzystać ze smacznego poczęstunku, zorganizowanego przez Centrum Medyczne „Żelazna” Sp. z o.o., SPZZOZ w Pruszkowie oraz studentki kierunku Położnictwo.

Zdjęcia wykonał Dział Fotomedyczny WUM.

Zdjęcie: