CZEPKOWANIE ABSOLWENTÓW STUDIÓW I STOPNIA PIELĘGNIARSTWA

  • Posted on: 3 July 2017
  • By: dominika.robak

Dnia 30.06.2017 r., w Auli B Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (ul. Ks. Trojdena 2a w Warszawie) odbyła się uroczystość "Czepkowania absolwentów studiów I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo". W tym roku dyplom ukończenia studiów otrzymało 173 absolwentów Pielęgniarstwa.   

Uroczystość poprowadziła Pani Prodziekan ds. Oddziału Pielęgniarstwa Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM - dr hab. n. med. Bożena Czarkowska-Pączek. 

W wydarzeniu, w imieniu Władz Rektorskich uczestniczył Pan Prorektor ds. Klinicznych i Inwestycji - dr hab. n. med. Wojciech Braksator, który odczytał list JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - prof. dr hab. n. med. Mirosława Wielgosia. Jego Magnificencja pogratulował absolwentom oraz zwrócił uwagę, m.in. na konieczność stałego podnoszenia kwalifikacji w zawodzie pielęgniarskim, co następnie, w swoim przemówieniu, podkreślił Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM - prof.dr hab. n. med. Piotr Małkowski.

Pani Prodziekan ds. Oddziału Pielęgniarstwa przybliżyła uczestnikom wydarzenia historię czepkowania polskich pielęgniarek oraz przypomniała symbolikę czepków, określających kolejny etap wtajemniczenia do zawodu pielęgniarki, wskazując przy tym najważniejsze cechy profesji. Pani Prodziekan odczytała również list od Pani Zyty Lamen – Pielęgniarki Oddziałowej Klinicznego Oddziału Neurochirurgii Szpitala Bielańskiego z prośbą o wyróżnienie grupy studentów za wzorowe wypełnianie obowiązków, dobre przygotowanie oraz przejawianie inicjatywy i duże zaangażowanie w czasie odbywania praktyk, które przyczyniły się do odczuwalnego wsparcia personelu klinicznego Oddziału Neurochirurgii. Wśród wyróżnionych 23 studentów znaleźli się:

- Żaneta Oleszczuk

- Katarzyna Pawlak

- Katarzyna Tomtas

- Agnieszka Trębicka

- Marta Walczak

- Joanna Wysokińska

- Marta Zdziarska

- Anna Biedrzycka

- Justyna Ławnicka

- Aleksandra Nieścioruk 

- Agata Mazurek

- Mateusz Bielecki

- Kinga Nalewaj

- Katarzyna Nejman

- Paulina Gawińska

- Magdalena Krygiel

- Ewelina Krawczyk

- Jowita Matejuk

- Ewa Mazurek

- Joanna Pawlak

- Aleksandra Lament

- Małgorzata Szymczak

- Kinga Grabowska

Przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia - Pani Krystyna Kret odczytała list Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia - Pani Beaty Cholewki skierowany do Dziekana Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM. Następnie, w swojej wypowiedzi zachęcała zgromadzonych absolwentów do współpracy w opracowaniu Strategii dla Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce. 

Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych - Pani Zofia Małas, w swoim przemówieniu, m.in. aktywizowała absolwentów pielęgniarstwa, aby wystąpili do Okręgowych Izb Pielęgniarskich o wydanie im prawa do wykonywania zawodu i podjęli pracę w wyuczonej profesji. Pani Prezes złożyła również gratulacje 9 najlepszym absolwentkom, które uzyskały najwyższą średnią, nagradzając je prenumeratą czasopisma - Magazynu Pielęgniarki i Położnej. Wyróżnione absolwentki to:

- Arleta Gromadka

- Małgorzata Płanda

- Joanna Korzuchowska

- Karolina Pośniak

- Dorota Radwańska

- Aldona Małyska

- Karolina Frączak-Niszczak

- Emilia Pietras

- Joanna Wysokińska

Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego - Pani dr n. o zdr. Grażyna Wójcik podkreśliła, że problematyka związana z zawodem pielęgniarskim jest szeroko i intensywnie dyskutowana w środowisku,nie tylko medycznym, ale też znajduje się na czołówce debaty publicznej. Pani Doktor wskazała jednocześnie zawód pielęgniarki jako najlepszą perspektywę zawodową, pozwalającą kształtować przyszłe pielęgniarstwo.

Po wystąpieniach prelegentów, odśpiewaniu Hymnu Pielęgniarskiego oraz uroczystym ślubowaniu absolwentów nastąpiła ceremonia czepkowania. Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM oraz biorący udział w uroczystości Prorektor ds. Klinicznych i Inwestycji przekazali listy gratulacyjne absolwentom. Wykładowcy prowadzący w mijających latach zajęcia z tegorocznymi absolwentami nałożyli im czepki, symbolizujące  przynależność do społeczności zawodowej pielęgniarek.

Pani Aleksandra Rybacka, która reprezentowała absolwentów,przedstawiła prezentację, ilustrującą w sposób zabawny okres studiów na kierunku Pielęgniarstwo. 

Na zakończenie uroczystości odbył się wykład Prof. dr hab. Andrzeja Horbana, pt. "Choroby zakaźne - zagrożenia wakacyjne", przestrzegający przed zagrożeniami zdrowotnymi podczas podróży, np. chorobami tropikalnymi.

Dokumentację fotograficzną uroczystości czepkowania oraz pamiątkowe zdjęcia absolwentów wykonał Dział Fotomedyczny WUM. 

Zdjęcie: