COLLABORATIVE MEETING WITH DR KAREN BJØRO

  • Posted on: 13 September 2017
  • By: dominika.robak

W dniu 04.09.2017 r. Wydział Nauki o Zdrowiu WUM odwiedziła dr Karen Bjøro - członek Rady Dyrektorów ICN i jednocześnie Vice Prezydent Norweskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.

W ramach wizyty, w sali nr 8, w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym WUM, dr Karen Bjøro  wygłosiła wykład pt. „Health professionals transforming care and new roles for nurses”, dotyczący zmieniających się wyzwań dla pielęgniarstwa w okresie transformacji systemów ochrony zdrowia. Spotkanie rozpoczął wykład wprowadzający ​Prof. dr hab. n. med. Piotra Małkowskiego – Dziekana Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM, pt. „Nursing education in Poland, standards, challenges and practice”. 

Celem wizyty dr Karen Bjøro na Wydziale Nauki o Zdrowiu WUM było m.in. przybliżenie standardów kształcenia pielęgniarek w Polsce.

Więcej informacji na temat pobytu dr Karen Bjøro w Polsce na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego: http://www.ptp.na1.pl/

PROGRAM 

NOTKA BIOGRAFICZNA  DR KAREN BJØRO

Zdjęcia wykonał Dział Fotomedyczny WUM.

Zdjęcie: