ŚWIATOWY KONGRES PIELĘGNIAREK ICN - HISZPANIA-BARCELONA 2017 r.

  • Posted on: 9 June 2017
  • By: dominika.robak

Tegoroczny Kongres odbywał  się w dniach 27 maja - 1 czerwca w Barcelonie, a jego temat przewodni brzmiał:  Nurses at the forefront transforming care.  Zgodnie z bogatą tradycją ICN Kongres był  wielkim świętem pielęgniarstwa a jednocześnie  okazją do poznawania dorobku naukowego, wymiany doświadczeń  oraz miejscem budowania przyjaźni i współpracy w obszarze rozwoju pielęgniarstwa.  We wszystkich wydarzeniach Kongresowych wzięło udział  ponad 8 tysięcy uczestników, reprezentujących 135 krajów z całego  świata. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele Wydziału  Nauki o Zdrowiu  Warszawskiego  Uniwersytetu Medycznego: dr n. o zdr. Grażyna Wójcik Pełnomocnik Dziekana ds. Kształcenia Podyplomowego, pełniąca funkcje Prezesa  Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego oraz mgr Jarosława Belowska z Zakładu Dydaktyki i Efektów Kształcenia.  Wydarzenia Kongresowe były poprzedzone w dniach 25 - 27 maja spotkaniem Narodowych Delegatów organizacji  członkowskich Międzynarodowej Rady Pielęgniarek ( ICN). Podczas tego spotkania odbyły się wybory nowej Rady Dyrektorów oraz wybory Prezydenta ICN, którym została na czteroletnią kadencję Annette Kennedy z Irlandii.  Pełna informacja prasowa oraz  najważniejsze wydarzenia tygodnia kongresowego znajdują się na stronie ICN http://www.icn.ch/. 

Materiały dostarczone zostały przez dr n. o zdr. Grażynę Wójcik. 

Zdjęcie: