STYPENDIA MINISTRA ZDROWIA DLA STUDENTÓW

Drodzy Studenci,

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami w sprawie stypendium ministra właściwego do spraw zdrowia dla studentów za znaczące osiągnięcia naukowe/sportowe.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA, PDF, 353 KB

WNIOSEK O STYPENDIUM, docx, 41 KB