KURSY I SPECJALIZACJE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych 
(Dz. U. z 2016 poz. 1761), 
Wydział Nauki o Zdrowiu serdecznie zaprasza na:

SPECJALIZACJĘ  W  DZIEDZINIE  PIELĘGNIARSTWA  INTERNISTYCZNEGO


TERMIN REALIZACJI   –  27 października  2018 r.  – 26 lipca  2020 r.

TERMIN KWALIFIKACJI: 17 października 2018 r., o godz. 15.30 w Zakładzie Pielęgniarstwa Społecznego,  przy ul. E. Ciołka 27 w WarszawieSPECJALIZACJĘ  W  DZIEDZINIE  PIELĘGNIARSTWA  RODZINNEGO


TERMIN REALIZACJI   –  17 listopada  2018 r.  – 17 czerwca  2020 r.

TERMIN KWALIFIKACJI: 6 listopada 2018 r.


KURS EKG

Termin realizacji kursu: 9 listopada - 8 grudnia 2018

Koszt: 600,- złotych (dofinansowanie z WOIPiP)
Uprzejmie przypominamy o wymogu rejestracji w systemie SMK.
 

Równocześnie informujemy, że od 1 grudnia br. dostępne będą nowe, aktualne terminy realizacji kursów i specjalizacji.

 

Szczegółowe informacje: Anna Rychlica - Tel: 728 960 547
Zakład Pielęgniarstwa Społecznego- tel. 22 877 35 97,