Dyplomowanie

UWAGA STUDENCI STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA

NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO!

 

 1.    Egzamin dyplomowy teoretyczny odbędzie się 17 czerwca od godz. 14.00 w auli A i B w Centrum Dydaktycznym WUM.

 2.    Poprawa egzaminu dyplomowego teoretycznego odbędzie się 25 czerwca od godz. 10.00 w sali 140 w Centrum Dydaktycznym WUM.

 3.    Egzaminy dyplomowy praktyczny będzie odbywał się w dniach 30 czerwca - 3 lipca.

 4.    Wyniki losowania klinik zostaną przesłane drogą elektroniczną do studentów 19 czerwca.

 5.    Uroczyste czepkowanie absolwentów studiów pierwszego stopnia odbędzie się 6 lipca od godz. 11.00 w auli B w Centrum Dydaktycznym WUM.

 

 

UWAGA STUDENCI STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA

NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO!

 

Obrony prac magisterskich będą odbywać się 

           

UWAGA STUDENCI STUDIÓW II STOPNIA PIELĘGNIARSTWA!

PLIK DO POBRANIA

Informacja dla studentów studiów I stopnia - egzamin teoretyczny [plik do pobrania]

przykładowe pytania testowe na egzamin teoretyczny dla studentów III roku studiów licencjackich [plik do pobrania]

baza promotorów oraz tematów prac licencjackich [plik do pobrania]

baza promotorów oraz tematów prac magisterskich [plik do pobrania]

poradnik: jak napisać pracę licencjacką [plik do pobrania]

poradnik: jak napisać pracę magisterską [plik do pobrania]

regulamin dyplomowania studia I stopnia [plik do pobrania]

regulamin dyplomowania studia II stopnia [plik do pobrania]

załącznik nr 1 do regulaminu egzaminu dyplomowego licencjackiego - egzamin dyplomowy teoretyczny [plik do pobrania

załącznik nr 2 do regulaminu egzaminu dyplomowego licencjackiego - egzamin dyplomowy praktyczny [plik do pobrania]

załącznik nr 2.1 - zasady losowania klinik, w których poszczególni studenci zdają licencjacki egzamin dyplomowy praktyczny [plik do pobrania]

załącznik nr 2.2 - dokumentacja egzaminu praktycznego licencjackiego [plik do pobrania]

załącznik nr 2.3 - protokół zbiorczy z egzaminu licencjackiego praktycznego [plik do pobrania]

załącznik nr 3 do regulaminu egzaminu dyplomowego licencjackiego - protokół egzaminu dyplomowego licencjackiego [plik do pobrania]

załącznik nr 1 do regulaminu egzaminu dyplomowego magisterskiego [plik do pobrania]

załącznik nr 2 do regulaminu egzaminu dyplomowego magisterskiego [plik do pobrania]

załącznik nr 3 do regulaminu egzaminu dyplomowego magisterskiego [plik do pobrania]