Specjalizacje

TRWA NABÓR NA NOWE SZKOLENIA PODYPLOMOWE: KURSY I SPECJALIZACJE - POBIERZ OFERTĘ 2019, doc, 349 KB

 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych 
(Dz. U. z 2016 poz. 1761), 
Wydział Nauki o Zdrowiu serdecznie zaprasza na:

SPECJALIZACJĘ  W  DZIEDZINIE  PIELĘGNIARSTWA  INTERNISTYCZNEGO


TERMIN REALIZACJI   –  27 października  2018 r.  – 26 lipca  2020 r.

TERMIN KWALIFIKACJI: 17 października 2018 r., o godz. 15.30 w Zakładzie Pielęgniarstwa Społecznego, przy ul. E. Ciołka 27 w Warszawie

 

Szczegółowe informacje: Anna Rychlica - Tel: 728 960 547, anna.rychlica@wum.edu.pl
Zakład Pielęgniarstwa Społecznego- tel. 22 877 35 97, zps@wum.edu.pl, https://zps.wum.edu.pl/
oraz 

SPECJALIZACJĘ  W  DZIEDZINIE  PIELĘGNIARSTWA  RODZINNEGO


TERMIN REALIZACJI   –  17 listopada  2018 r.  – 17 czerwca  2020 r.

TERMIN KWALIFIKACJI: 6 listopada 2018 r.

 

Szczegółowe informacje: Anna Rychlica - Tel: 728 960 547, anna.rychlica@wum.edu.pl
Zakład Pielęgniarstwa Społecznego- tel. 22 877 35 97, zps@wum.edu.pl, https://zps.wum.edu.pl/

 


UWAGA - WAŻNE!!!
Terminy szkoleń specjalizacyjnych (które miały rozpocząć się na wiosnę 2018 roku) uległy zmianie z powodu braku planowanej liczby uczestników. Przesunięte zostały na jesień 2018 roku.

Serdecznie zapraszamy do składania dokumentów na poszczególne specjalizacje!

 

Szkolenia specjalizacyjne 2019

 

L.p.

Rodzaj kształcenia

Planowany termin realizacji

Cena jednostkowa

(płatność w trzech ratach) 

 Planowana liczba uczestników

1.

 

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego

15.03.2019 -31.10.2020

 

4 500 zł

35

 

2.

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego  

i intensywnej opieki

05.04.2019 – 05.12.2020

4 500 zł

40

 

3.

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

12.04.2019 – 15.05.2020

4 400 zł

35

 

4.

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej

Wrzesień 2018 – maj 2020

4 400 zł

35

 

5.

 

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego

12.04.2019 – 12.12.2020

4 400 zł

40

6.

 

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego

Wrzesień 2018 – maj 2020

4 400 zł

35

 

7.

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego
dla pielęgniarek

05.04.2019 – 05.12.2020

4 500 zł

35

 

 

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego
dla położnych

04.05.2019-02.12.2020

4 500 zł

35

 

8.

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego

26.04.2019 – 15.12.2020

4 400 zł

35

 

 

 

Szczegółowe informacje i formularze (druki) znajdują się na  stronie: http://www.wnoz.wum.edu.pl/content/specjalizacje

Oferta Kształcenia

Poznaj aktualną ofertę kształcenia:

Specjalizacje

Kursy kwalifikacyjne

Kursy specjalistyczne

 

Od 1 lipca 2017 roku obowiązuje na każdą formę kształcenia rejestracja w systemie SMK

 

WNIOSKI ws. KSZTAŁCENIA w wersji papierowej:

 

Na specjalizację w wersji papierowej należy złożyć:

 1. wniosek o zakwalifikowanie do specjalizacji w dziedzinie …
 2. prawo wykonywania zawodu (xero)
 3. zaświadczenia o innych ukończonych formach kształcenia podyplomowego (xero)
 4. zaświadczenie o zatrudnieniu ( wymagany co najmniej 2- letni staż pracy w ciągu ostatnich 5 lat)
 5. wniosek o dofinansowanie ze środków WOIPiP kosztów kształcenia podyplomowego (dotyczy osób spełniających warunki regulaminu WOIPiP)

Na kursy kwalifikacyjne w wersji papierowej należy złożyć:

 1. wniosek o zakwalifikowanie do kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie …
 2. prawo wykonywania zawodu (xero)
 3. wniosek o dofinansowanie ze środków WOIPiP kosztów kształcenia podyplomowego (dotyczy osób spełniających warunki regulaminu WOIPiP)

Na kursy specjalistyczne w wersji papierowej należy złożyć:

 1. wniosek o zakwalifikowanie do kursu specjalistycznego  w dziedzinie …
 2. prawo wykonywania zawodu (xero)
 3. wniosek o dofinansowanie ze środków WOIPiP kosztów kształcenia podyplomowego (dotyczy osób spełniających warunki regulaminu WOIPiP)

 

Pracownia Kształcenia Ustawicznego Pielęgniarek i Położnych

OFERTA SZKOLENIOWA 2019

ZMIANY W KSZTAŁCENIU I WARUNKI DOPUSZCZENIA: [plik do pobrania]

NIEZBĘDNE DOKUMENTY:

wniosek o dopuszczenie do specjalizacji [plik do pobrania]

karta zgłoszenia-kurs kwalifikacyjny [plik do pobrania]

karta zgłoszenia- kurs specjalistyczny [plik do pobrania]

 

 

Zakład Pielęgniarstwa Społecznego

Pracownia Kształcenia Ustawicznego Pielęgniarek i Położnych

ul. Erazma Ciołka 27  II p. pok. 209A

tel. o (22) 877-35-97 lub tel. kom. 728 960 547

anna.rychlica@wum.edu.pl