Pliki do pobrania

Szanowni Państwo,

Decyzją Dziekana Wydziału Nauki o Zdrowiu Pana prof. dr hab. n. med. Piotra Małkowskiego wszelkie dokumenty, podania, wnioski należy składać do właściwych Dziekanatów pisane WYŁĄCZNIE na komputerze.

Wzory wniosków

Zakończenie studiów

 • Zarządzenie Rektora Nr 51/2013 z dnia 21.06.2013 w sprawie trybu składania wniosków studentów o stypendia ministra za wybitne osiągnięcia [pobierz plik], [pobierz plik], [pobierz plik]
 • Zarządzenie w sprawie Raportu plagiat  [pobierz plik]
 • Ankieta studenta WUM w Warszawie  (ankieta służy do uwzględnienia w suplemencie osiągnięć studenta) [pobierz plik]
 • karta obiegowa (przed uzupełniem karty należy zgłosić się do Dziekanatu, w celu otrzymania podpisu) [pobierz plik]
 • Wniosek o zatwierdzenie tematu pracy dyplomowej [pobierz plik]
 • Skierowanie pracy dyplomowej do recenzji [pobierz plik]
 • Instrukcja przygotowania płyty z pracą dyplomową [pobierz plik]
 • Oświadczenie autora pracy dyplomowej (do akt!!!) [pobierz plik]
 • Dokumenty i terminy wymagane przed egzaminem dyplomowym [pobierz plik]
 • Zasady składania prac i zakończenia studiów [pobierz plik]

Inne

 • Informacja na temat obowiązkowych badań i szczepień na stronie www.dos.wum.edu.pl
 • Regulamin obowiązkowych badań lekarskich i szczepień dla kandydatów na studia oraz studentów WUM [pobierz plik]
 • Opinia prawna dotycząca możliwości udzielania przez WUM informacji dotyczących uzyskania przez absolwenta prawa do wykonywania zawodu [pobierz plik]

Informacje

 • Baza ZREALIZOWANYCH tematów prac licencjackich/magisterskich [pobierz plik]