"ZŁOTE LAURY ABSOLWENTA"

Dnia 12 grudnia 2017 r., podczas Rady Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM, odbyło się uroczyste wręczenie "Złotych Laurów Absolwenta" absolwentom poszczególnych kierunków studiów II stopnia na WNoZ-ie, którzy ukończyli studia z najlepszym wynikiem. 
"Złotym Laurem Absolwenta" odznaczone zostały Panie: Beata Ciechańska - absolwentka kierunku Zdrowie Publiczne, Sylwia Lidia Dębska - absolwentka kierunku Położnictwo, Paula Drężek - absolwentka kierunku Pielęgniarstwo, Evelina Anna Konstantinou - absolwentka kierunku Dietetyka. Gratulujemy!