Wydziałowy Zespół

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia:

Przedstawiciele kierunków studiów:

 • Dr n. med. Grażyna Bączek – przedstawiciel kierunku położnictwo, gbaczek@wum.edu.pl

 • Dr hab.  Magdalena Woynarowska–Sołdan – przedstawiciel kierunku zdrowie publiczne, m.woynarowska@op.pl

 • mgr Robert Słoniewski - przedstawiciel kierunku zdrowie publiczne
 • Dr inż. n. o zdr. Aneta Binkowska - przedstawiciel kierunku ratownictwo medyczne, abinkowska@wum.edu.pl

Przedstawiciele doktorantów i studentów:

 • Anna Tłomacka - przedstawicielka kierunku pielęgniarstwo
 • Klaudia Filipczuk - przedstawicielka kierunku położnictwo
 • Agata Trzpil - przedstawicielka kierunku dietetyka
 • Michał Kobus - przedstawiciel kierunku ratownictwo medyczne
 • Aleksander Kapliński - przedstawiciel kierunku zdrowie publiczne

Przedstawiciele absolwentów:

Przedstawiciele pracodawców:

 • mgr Bożena Ścieglińska - przedstawicielka pracodawców (Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego), bozena.scieglinska@uckwum.pl
 • Sylwia Leszczyńska - przedstawicielka pracodawców  (Instytut Zdrowego Żywienia i Dietetyki Klinicznej „Sanvita"  www.instytutsanvita.pl).