Wydziałowy Zespół

Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia:

  • Dr n. med. Grażyna Bączek – przedstawiciel kierunku położnictwo, gbaczek@wum.edu.pl

  • Dr n. hum. Magdalena Woynarowska–Sołdan – przedstawiciel kierunku zdrowie publiczne, m.woynarowska@op.pl

  • Lek. Józef Chłopicki – przedstawiciel kierunku ratownictwo medyczne, jgch@o2.pl

UCHWAŁA NR 66/2018 RADY WYDZIAŁU NAUKI O ZDROWIU: SKŁAD WYDZIAŁOWEGO ZESPOŁU DS. ZAPEWNIENIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA