"Uroczystość wręczenia dyplomów doktorskich i habilitacyjnych oraz dyplomów licencjackich absolwentom kierunku ratownictwo medyczne roku akademickiego 2017/2018"

Uroczystość wręczenia gratulacji z okazji uzyskania nominacji profesorskiej, dyplomów doktorskich i habilitacyjnych oraz dyplomów licencjackich absolwentom kierunku ratownictwo medyczne roku akademickiego 2017/2018 na Wydziale Nauki o Zdrowiu WUM.