UROCZYSTE PODZIĘKOWANIA ZA PROMOCJĘ WYDZIAŁU

Podczas posiedzenia Rady Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM, w dniu 12 czerwca 2018 r., pracownicy i studenci Wydziału otrzymali uroczyste podziękowania za wyjątkowo zaangażowany udział w promocję WNoZ-u, poprzez aktywne uczestnictwo w wydarzeniach promocyjnych, które odbyły się w bieżącym roku akademickim.