OTOUCZELNIE.PL: "Wydział Nauk o Zdrowiu WUM wprowadza nowości w programie nauczania na dietetyce i zdrowiu publicznym II stopnia"