NOWY PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ZDROWIE PUBLICZNE

NOWY PROGRAM KSZTAŁCENIA

NA KIERUNKU ZDROWIE PUBLICZNE WNoZ WUM!

 

Od 2017 roku Oddział Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jako jedyny oferujący kształcenie na kierunku Zdrowie Publiczne w Warszawie, jest członkiem ASPHER – The Association of Schools of Public Health in the European Region - organizacji założonej 60 lat temu przez Światową Organizację Zdrowia, zrzeszającej 120 członków z różnych krajów Europy. ASPHER skupia się na promocji kształcenia w dziedzinie zdrowia publicznego dla celów i potrzeb polityki zdrowotnej, badań naukowych oraz rozwoju kadr zdrowia publicznego w Europie. Obecnie w Oddziale Zdrowia Publicznego WUM realizowane są działania, które bardzo dobrze wpisują się w model działań opracowany przez wspomnianą organizację, uwzględniający kształcenie w zakresie zdrowia publicznego na różnych poziomach studiów: licencjackich, magisterskich i podyplomowych; kształcenie oparte na profesjonalizacji i zgodne z oczekiwaniami europejskich pracodawców.

Od roku akademickiego 2017/2018 na studiach I i II stopnia na kierunku Zdrowie Publiczne Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM nastąpiła zmiana programu kształcenia - wprowadzony został autorski program studiów, dostosowany do standardów europejskich, w ramach którego realizowany jest moduł przedmiotów z cyklu KOP! - Kompetencji Oczekiwanych przez Pracodawców oraz przedmioty w języku angielskim. W oparciu o moduł KOP! na kierunku Zdrowie Publiczne odbywa się kształtowanie kompetencji miękkich studentów m.in. w zakresie budowania zespołów i relacji z klientem, komunikacji w zespole, networkingu, czy mediacji i negocjacji. W języku angielskim realizowane są przedmioty takie jak, np.: International Health Policy, Leadership in Public Health, czy Telemedicine and e-health. Na studiach stacjonarnych II stopnia wprowadzone zostały również nowe specjalności - stanowiące odpowiedź na potrzeby współczesnego rynku pracy - Badania kliniczne i ocena technologii medycznych oraz specjalność ogólna. Studenci studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Zdrowie Publiczne na Wydziale Nauki o Zdrowiu mają do wyboru cztery specjalności, oprócz dwóch wskazanych, jeszcze: Promocję zdrowia i Zarządzanie w ochronie zdrowia.

Od początku roku akademickiego 2017/2018 w Oddziale Zdrowia Publicznego WUM wdrożony został "Pilotażowy program rozwoju liderów zdrowia publicznego - Strenghts-based leadership", oparty na diagnozie talentów i mocnych stron według idei Instytutu Gallupa. W ramach wspomnianego programu, studenci mają możliwość rozwinąć swoje umiejętności przywódcze poprzez kontakt z doświadczonymi coachami certyfikowanymi przez Instytut Gallupa. Wspomniany program liderski złożony jest z trzech etapów: Testu StrenghtsFinder określającego mocne strony studenta, indywidualnych spotkań coachingowych oraz programu mentoringowego. 

Ponadto, od roku akademickiego 2018/2019, na studia II stopnia na kierunku Zdrowie Publiczne mogą aplikować absolwenci studiów I stopnia kierunków medycznych, a także takich kierunków, jak: administracja, biotechnologia, ekonomia, inżynieria biomedyczna, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, pedagogika, pedagogika specjalna, polityka społeczna, prawo, socjologia oraz zarządzanie.

Duże znaczenie dla podniesienia prestiżu kształcenia na kierunku Zdrowie Publiczne, prowadzonym na Wydziale Nauki o Zdrowiu WUM oraz dla realizacji działań zwiększających rolę Zdrowia Publicznego w Europie, ma pozyskanie w 2017 r. przez Oddział Zdrowia Publicznego WUM środków finansowych z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na przeprowadzenie międzynarodowej akredytacji APHEA, której proces rozpoczął się w styczniu 2018 r. i zostanie zakończony w 2019 r.

Oddział Zdrowia Publicznego WUM, aktywnie uczestniczący w organizacji ASPHER, przygotowując studentów do wejścia na rynek pracy, w pełni realizuje nowoczesny model kształcenia profesjonalistów-liderów zdrowia publicznego w oparciu o nauczanie przywództwa oraz szerokiego wachlarza kompetencji społecznych. 

Dołączcie do interdyscyplinarnego zespołu tworzącego zdrowie publiczne w Polsce!

Szczegółowe informacje dotyczące kierunku Zdrowie Publiczne WNoZ WUM dostępne są na stronie internetowej: www.wnoz.wum.edu.pl.

Zapraszamy również do polubienia i obserwowania fanpage’a Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM w portalu Facebook: www.facebook.com/WNoZ.WUM/.