KIERUNKI WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU WUM

Kierunki prowadzone przez Wydział Nauk o Zdrowiu WUM to: Dietetyka, Pielęgniarstwo, Położnictwo, Ratownictwo Medyczne i Zdrowie Publiczne.