FINAŁ OGÓLNOPOLSKIEJ KAMPANII SPOŁECZNEJ #FeedThemAll – Żywienie bez granic

  • Posted on: 18 June 2018
  • By: dominika.robak

W dniu 16.06.2018 r., w Hali Koszyki w Warszawie, odbył się finał Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej #FeedThemAll – Żywienie bez granic ("Finał z Pompą"), której inicjatorkami i organizatorkami były doktorantki Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM - Zuzanna Przekop i Zuzanna Zaczek. 

Kampania miała na celu zwiększenie wiedzy i świadomości Polaków dotyczących istotnej roli żywienia w życiu człowieka oraz problemom z nim związanych. Tematem I edycji Kampanii było żywienie pozajelitoweme (dożylne), stanowiące terapię ratującą życie pacjentów z niewydolnością przewodu pokarmowego. "Finał z Pompą" stanowił całodniowe wydarzenie, które zwieńczyło kilkumiesięczne działania nakierowane na zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie leczenia żywieniowego, zwłaszcza żywienia pozajelitowego. Oficjalnego otwarcia, wspólnie z organizatorkami, dokonał Prodziekan ds. Oddziału Dietetyki i Kierunku Ratownictwo Medyczne Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM - dr hab. Jacek Sobocki. 

W ramach programu, członkowie Studenckiego Koła Naukowego Żywienia Klinicznego przy Klinice Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego WNoZ WUM oraz Studenckiego Koła Naukowego Dietetyków przy Zakładzie Dietetyki Klinicznej WNoZ WUM, wraz z absolwentką kierunku Dietetyka WNoZ WUM - mgr Anitą Donarską, przeprowadzili, przy specjalnie przygotowanym stanowisku, bezpłatne poradnictwo żywieniowe i badanie składu ciała metodą impedancji bioelektrycznej. Poradnictwa udzielała również reprezentantka Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Dietetyków (OZZD) - Ewa Oleksiak.

Odbyły się również dwa wykłady otwarte: pt. "Czy dziecko można zaprogramować? Czyli rzecz o żywieniu niemowląt i małych dzieci", poprowadzony przez mgr Hannę Wilską - dietetyka, doktorantkę Zakładu Dietetyki Klinicznej WNoZ WUM oraz pt. "Dieta roślinna - korzyści i zagrożenia", wygłoszony przez mgr Iwonę Kibil - dietetyka, absolwentkę Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W programie przewidziane zostały też koncerty finałowe, podczas których wystąpili znakomici artyści: zespół Cup of Sounds, Suzia oraz Monika Urlik. 

Bardzo ważnym punktem "Finału z Pompą" była zbiórka funduszy do puszek na rzecz zakupu pomp do żywienia pozajelitowego dla pacjentów żyjących dzięki tej procedurze. Beneficjentem zbiórki jest Fundacja Linia Życia.

Już wkrótce na Allegro Charytatywni rozpocznie się aukcja charytatywna a uzbierane podczas niej fundusze rownież zostaną przekazane Fundacji Linia Życia na zakup pomp mobilnych do żywienia pozajelitowego. 

Więcej informacji na temat Kampanii: 

Zdjęcia: Tomasz Jędrzejewski, Dział Fotomedyczny WUM  
Poniższe zdjęcia: Dominika Robak
Zdjęcie: