20-LECIE WYDZIAŁU NAUKI O ZDROWIU WUM - UROCZYSTA GALA: 13.06.2019 r.

Specjalna sesja zdjęciowa ze studentkami Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM, wykonana z okazji 20-lecia WNoZ-u przez Michała Teperka z Działu Fotomedycznego WUM.