ZAKŁUCIA

UWAGA!

Prosimy o zapoznanie się z obowiązującym Zarządzeniem NR 117/2018 Rektora WUM z dnia 18.10.2018 r. w sprawie wprowadzenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym Procedury finansowania leczenia poekspozycyjnego oraz załącznikami, które zamieszczone zostały poniżej:

ZARZĄDZENIE NR 117/2018, PDF, 140 KB

ZAŁĄCZNIK NR 1, PDF, 446 KB

ZAŁĄCZNIK NR 2, PDF, 99 KB

ZAŁĄCZNIK NR 3, PDF, 154 KB

WAŻNA INFORMACJA DLA STUDENTÓW, KTÓRZY PODCZAS ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH (RÓWNIEŻ W RAMACH KÓŁ NAUKOWYCH) NA TERENIE ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WARSZAWIE ULEGI EKSPOZYCJI NA ZAKAŻENIE HIV, WIRUSOWEMU ZAPALENIU WĄTROBY TYPU B (HBV) ORAZ TYPU C (HCV)

"POSTĘPOWANIE STUDENTÓW PO EKSPOZYCJI NA ZAKAŻENIE HIV

I. Ekspozycja na zakażenie:

  • naruszenie ciągłości skóry (zakłucie, zadrapanie, skalecznie, pęknięcie, otarcie naskórka, otwarta rana),
  • kontakt materiału zakaźnego z uszkodzoną skórą, śluzówkami lub spojówkami,
  • długotrwały kontakt skóry z dużą objętością materiału zakaźnego.

Profilaktyki przeciw HIV NIE stosuje się po ekspozycji na skórę nieuszkodzoną!

II Materiał zakaźny:

  • krew i każdy materiał biologiczny zawierający krew,
  • nasienie, wydzielina pochwowa, mleko kobiece, maź stawowa
  • płyny: mózgowo-rdzeniowy, osierdziowy, otrzewnowy, opłucnowy, owodniowy,
  • komórki, hodowle tkankowe lub pożywki zawierające HIV
  • narzędzia i przedmioty zanieczyszczone krwią zawierającą HIV.

Mocz, kał ślina, plwocina, wymiociny, wydzielina z nosa, poi i łzy (jeśli nie zawierają kwi) NIE są zakaźne! Kontakt z nimi NIE wymaga zastosowania profilaktyki poekspozycyjnej! 

III. Postępowanie przedlekarskie:

1. Nie tamować krwawienia. Nie wyciskać rany.

2. Długo (3-5 min.) przemywać skórę bieżącą wodą, a następnie wodą z mydłem.

Nie stosować środków dezynfekujących na bazie alkoholu!

3. Zranione miejsce zabezpieczyć jałowym opatrunkiem.

4. Błony śluzowe jamy ustnej, nosa, spojówek przepłukiwać kilka minut czystą wodą.

5. Oczy płukać kilkakrotnie wodą przy otwartych powiekach.

6. Krew rozpryśniętą na skórze przemyć wodą.

7. Udać się do:

Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

ul. Wolska 37, 01-201 Warszawa

Izba Przyjęć

tel. 022 33 55 261 - 264 - 265 - 330

Poradnia Profilaktyczno-Lecznicza

w godzinach ordynacji tel: 022 33 58 101-102

oraz złożyć odpowiednie oświadczenie o zdarzeniu i poddać się zabiegom medycznym".