Złożenie rozprawy doktorskiej

Wraz z oprawionymi egzemplarzami pracy doktorskiej składana jest:

  • płyta z jej wersją elektroniczną w formacie MS Word (*doc),
  • opinia promotora,
  • streszczenie rozprawy w języku polskim i angielskim (+ wersja elektroniczna),
  • oświadczenie do biblioteki [pobierz plik].

Przed złożeniem pracy doktorskiej uprzejmie proszę o kontakt z Dziekanatem w celu poinformowania o wybranych w ramach egzaminów doktorskich: języku obcym oraz dyscyplinie dodatkowej, a także w celu ustalenia terminu odbioru protokołów egzaminów doktorskich.

Uprzejmie przypominamy, iż w przypadku przewodów wszczętych po 01/01/2015 r., zgodnie z treścią Uchwały Nr 115/2014 Rady Wydziału Nauki o Zdrowiu istnieje obowiązek przedstawienia publikacji (lub zaświadczenia potwierdzającego przyjęcie publikacji do druku), zawierającej elementy rozprawy doktorskiej, przed przyjęciem rozprawy doktorskiej i dopuszczeniem jej do publicznej obrony.