X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA - "OSTROŻNIE - DZIECKO! PROFILAKTYKA KRZYWDZENIA MAŁYCH DZIECI"

  • Posted on: 6 June 2017
  • By: dominika.robak

Dnia 05.06.2017 r., w Centrum Dydaktycznym WUM (przy ul. Księcia Trojdena 2a w Warszawie) odbyła się 10. Ogólnopolska Konferencja „Ostrożnie – dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci”, zorganizowana przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, Prezydent m.st. Warszawy oraz Zakład Zdrowia Publicznego Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 

Konferencja poświęcona była problematyce zapobiegania przemocy i zaniedbaniu małych dzieci, w tym wsparciu rodziców w trudnych sytuacjach. Podczas konferencji uczestnicy mogli wziąć udział w sesjach wykładowych prowadzonych przez polskich i zagranicznych ekspertów. 

W ramach programu poruszono tematy związane, m.in. z depresją poporodową, terapią systemową w grupie wielorodzinnej, dzieckiem w konflikcie okołorozwodowym. 

Organizatorzy zapewnili przerwy kawowe, lunch oraz zestaw materiałów. 

Zdjęcia wykonał Dział Fotomedyczny WUM. 

Zdjęcie: