UDZIAŁ STUDENTÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W BEZPIECZNYCH WAKACJACH 2017

  • Posted on: 13 June 2017
  • By: dominika.robak

Dnia 10.06.2017 r., nad Zalewem Zegrzyńskim,  w bazie Legionowskiego WOPR odbyła się akcja „Bezpieczne wakacje”. Jej temat przewodni dotyczył przygotowania do bezpiecznego, wakacyjnego wypoczynku.

W ramach akcji miał miejsce piknik edukacyjny, zorganizowany przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe we współpracy z innymi służbami ratunkowymi: Legionowskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Komendą Stołeczną Policji, Szkołą Główną Służby Pożarniczej, Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans”  w Warszawie, Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym oraz z Zakładem Ratownictwa Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Studenci kierunku Ratownictwo Medyczne Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM byli pozorantami w symulacjach akcji ratunkowych, które stanowiły główny punkt wydarzenia. Podczas pierwszej z nich - potrącenia pieszego, zgromadzeni dowiedzieli się, jak skutecznie wezwać pomoc oraz jak udzielać pomocy osobie poszkodowanej. Podczas drugiego zdarzenia, które miało miejsce na wodzie,  doszło do wywrócenia żaglówki, w wyniku czego, poszkodowane zostały dwie osoby. W ramach tej akcji pokazano działalność odpowiednich służb, które, m.in. szukały jednej osoby pod wodą. 

Organizatorzy zwrócili szczególną uwagę na to, jak wezwać pomoc, jak prawidłowo postępować z osobami w różnych stanach zagrożenia zdrowia,  a także jakich zachowań unikać.

Jednostki biorące udział w programie miały własne namioty edukacyjne - ratownicy medyczni zapoznawali przybyłych z zasadami udzielania pierwszej pomocy, wodniacy ostrzegali przed niebezpiecznymi zachowaniami podczas wakacyjnego pobytu nad wodą, policjanci radzili, jak przygotować się do podróży, ratownicy górscy udzielali rad, jak bezpiecznie chodzić po górach, natomiast strażacy wyjaśniali, jak zachowywać się w towarzystwie ognia.

Wśród wielu atrakcji dla dzieci i dorosłych - konkursów, gier, zajęć sportowych, można było także zobaczyć profesjonalny sprzęt ratunkowy: śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, karetkę, wóz strażacki, łodzie ratunkowe oraz quad wykorzystywany przez GOPR. 

Akcja "Bezpieczne wakacje" odbyła się pod patronatem medialnym telewizji TVP INFO.

Źródło zdjęć: http://www.lpr.com.pl/pl/bezpieczne-wakacje-2017/#post-content 

Zdjęcie: