UDZIAŁ SKN-U POŁOŻNYCH W 21. PIKNIKU NAUKOWYM POLSKIEGO RADIA I CENTRUM NAUKI KOPERNIK

  • Posted on: 13 June 2017
  • By: dominika.robak

3 czerwca 2017 r. przedstawiciele Studenckiego Koła Naukowego Położnych działającego przy Zakładzie Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM wzięli udział w 21. Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik na Stadionie Narodowym, prezentując kierunek Położnictwo WUM, plakaty naukowe studentek, pomoce naukowe oraz promujac zdrowie prokreacyjne.

W ramach prezentacji odbyły się: pokaz pielęgnowania noworodka z użyciem fantomu, pomiary miednicy kostnej z użyciem miednicomierza oraz pokaz samobadania piersi (z użyciem fantomów). Podczas pikniku SKN Położnych przedstawił również budowę miednicy kostnej (model miednicy),  budowę i funkcję łożyska (model), mechanizm porodu fizjologicznego (zwroty główki) na fantomie i symulator ciężarnej macicy.

Ważnym punktem programu była edukacja w zakresie promocji zdrowia prokreacyjnego.

Materiały dostarczone zostały przez dr n. med. Grażynę Bączek - opiekuna SKN Położnych. 

Zdjęcie: