Studenckie Koła Naukowe Wydziału

NAZWA i OPIEKUN KOŁA JEDNOSTKA PROWADZĄCA KOŁO   STRONA INTERNETOWA/FANPAGE NA FB
1. 

STUDENCKIE GERIATRYCZNE KOŁO NAUKOWE

dr n. med. Katarzyna Broczek

KLINIKA GERIATRII

http://www.skngeriatria.wum.edu.pl/

https://www.facebook.com/SGKNWUM/?fref=ts

2.

SKN MEDYCYNY PALIATYWNEJ 

dr n. o zdr. Karolina Włostowska 

ZAKŁAD PIELĘGNIARSTWA KLINICZNEGO http://www.sknmp.wum.edu.pl/
3.

SKN PIELĘGNIARSTWA PEDIATRYCZNEGO

mgr Maria Nowak

ZAKŁAD PIELĘGNIARSTWA KLINICZNEGO https://www.facebook.com/sknpielegniarstwapediatrycznego/?fref=ts
4.

SKN POŁOŻNYCH

dr n. med. Grażyna Bączek

ZAKŁAD DYDAKTYKI GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEJ  

http://www.sknpoloznych.wum.edu.pl/

https://www.facebook.com/sknpoloznych/?ref=ts&fref=ts&qsefr=1

5.

SKN ETYKI

mgr Dorota Cholewicka 

ZAKŁAD DYDAKTYKI GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEJ
6.

SKN ZDROWIA PUBLICZNEGO SEKCJA PROMOCJI ZDROWIA

dr n. med. Dominik Olejniczak

dr Aneta Duda-Zalewska 

ZAKŁAD ZDROWIA PUBLICZNEGO

http://www.sknzp.wum.edu.pl/

https://www.facebook.com/SKN-Zdrowia-Publicznego-Promocja-Zdrowia-729946113696981/?fref=ts

7.

SKN NEKON

prof. dr hab. Andrzej Friedman

KLINIKA NEUROLOGII https://sknnekon.wum.edu.pl/
8.

SKN PRAWA MEDYCZNEGO

dr hab. n. o zdr. Joanna Gotlib

ZAKŁAD DYDAKTYKI I EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

http://www.sknprawamedycznego.wum.edu.pl/

https://www.facebook.com/prawomedyczne.wum/?fref=ts

9.

SKN PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I PIELĘGNIARSTWA ŚRODOWISKOWEGO/RODZINNEGO

dr n. med. Halina Cieślak

ZAKŁAD PIELĘGNIARSTWA SPOŁECZNEGO http://sknpoz.wum.edu.pl/
10.

SKN PIELĘGNIARSTWA ANESTEZJOLOGICZNEGO I INTENSYWNEJ TERAPII TIVA

dr n. med. Dariusz Kosson

ZAKŁAD NAUCZANIA ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII https://www.facebook.com/skntiva/
11.

SKN PRZY ZAKŁADZIE PODSTAW PIELĘGNIARSTWA 

dr n. o zdr. Anna Zera

ZAKŁAD PODSTAW PIELĘGNIARSTWA
12.

SKN "BeLivers"

dr n. med. Dariusz Wasiak

ZAKŁAD PIELĘGNIARSTWA CHIRURGICZNEGO I TRANSPLANTACYJNEGO

https://zpc.wum.edu.pl/node/83

https://www.facebook.com/groups/373301192701321/

13.

SKN PRZY ZAKŁADZIE BIOLOGII MEDYCZNEJ

prof. dr hab. Lidia Chomicz

ZAKŁAD BIOLOGII MEDYCZNEJ
14.

SKN BIOLOGII KOMÓRKI NOWOTWOROWEJ

dr Anna M. Badowska-Kozakiewicz

ZAKŁAD BIOFIZYKI I FIZJOLOGII CZŁOWIEKA  http://www.sknbkn.wum.edu.pl/
15.

SKN MANAGERÓW ZDROWIA 

dr n. o zdr. Edyta Krzych-Fałta

ZAKŁAD PROFILAKTYKI ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKOWYCH I ALERGOLOGII

https://sknmanagerowzdrowia.wum.edu.pl/

https://www.facebook.com/sknMZwum/

16.

SKN PRZY ZAKŁADZIE IMMUNOLOGII,BIOCHEMII I ŻYWIENIA

prof. dr hab. Robert Słotwiński

ZAKŁAD IMMUNOLOGII, BIOCHEMII I ŻYWIENIA
17.

SKN ŻYWIENIA KLINICZNEGO 

dr hab. n. med. Jacek Sobocki

mgr Karolina Lachowicz

KLINIKA CHIRURGII OGÓLNEJ I ŻYWIENIA KLINICZNEGO

https://www.facebook.com/zywieniekliniczne/

18.

SKN DIETETYKÓW

mgr Joanna Ostrowska 

ZAKŁAD ŻYWIENIA CZŁOWIEKA

http://www.skndietetykow.wum.edu.pl/

https://www.facebook.com/StudenckieKoloNaukoweDietetykowWum

19.

SKN NEFRON 

dr n. med. Łukasz Czyżewski 

ZAKŁAD PIELĘGNIARSTWA NEFROLOGICZNEGO