Specjalizacje

Po odbytej kwalifikacji na specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa anstezjologicznego i intensywnej opieki,

poniżej zamieszczamy harmonogram teoretyczny specjalizacji.

HARMONOGRAM SPECJALIZACJI W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA ANESTEZJOLOGICZNEGO I INTENSYWNEJ OPIEKI [POBIERZ PLIK]

Serdecznie zapraszamy na specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki!

Termin rozpoczęcia: 25 maja 2018 roku o godz. 15.00 w ZPS na Ciołka 27.

Zajęcia: 26, 27 maja od godz. 9.00.

Harmonogram zajęć na cały 2018 rok zostanie zamieszczony po kwalifikacji.

Koszt specjalizacji 4 500,- zł ( trzy raty )

Termin kwalifikacji 11 maja 2018 roku - na podstawie dostarczonej dokumentacji - bez udziału kandydatów.

 

Termin składania dokumentów w wersji papierowej do 30 kwietnia 2018 roku.

Szczegółowe informacje: Anna Rychlica - Tel: 728 960 547
Zakład Pielęgniarstwa Społecznego- tel. 22 877 35 97, zps@wum.edu.pl, https://zps.wum.edu.pl/
UWAGA - WAŻNE!!!
Oprócz wyżej wspomnianej specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, terminy  pozostałych szkoleń specjalizacyjnych (które miały rozpocząć się na wiosnę 2018 roku) uległy zmianie z powodu braku planowanej liczby uczestników. Przesunięte zostały na jesień 2018 roku.
Serdecznie zapraszamy.

Szanowni Państwo,

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z regulaminem obowiązującym do następujących specjalizacji, które rozpoczęły się w 2017 r. (dotacja z Ministerstwa Zdrowia):

  specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego [pobierz plik]

-     specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek [pobierz plik]

-     specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego [pobierz plik]


https://wnoz.wum.edu.pl/content/kursy

Z poważaniem,

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Nauki o Zdrowiu

Ds. kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek

Dr n. o zdr. Grażyna Wójcik

Oferta Kształcenia

Poznaj aktualną ofertę kształcenia:

Specjalizacje

Kursy kwalifikacyjne

Kursy specjalistyczne

 

Od 1 lipca 2017 roku obowiązuje na każdą formę kształcenia rejestracja w systemie SMK

 

WNIOSKI ws. KSZTAŁCENIA w wersji papierowej:

 

Na specjalizację w wersji papierowej należy złożyć:

 1. wniosek o zakwalifikowanie do specjalizacji w dziedzinie …
 2. prawo wykonywania zawodu (xero)
 3. zaświadczenia o innych ukończonych formach kształcenia podyplomowego (xero)
 4. zaświadczenie o zatrudnieniu ( wymagany co najmniej 2- letni staż pracy w ciągu ostatnich 5 lat)
 5. wniosek o dofinansowanie ze środków WOIPiP kosztów kształcenia podyplomowego (dotyczy osób spełniających warunki regulaminu WOIPiP)

Na kursy kwalifikacyjne w wersji papierowej należy złożyć:

 1. wniosek o zakwalifikowanie do kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie …
 2. prawo wykonywania zawodu (xero)
 3. wniosek o dofinansowanie ze środków WOIPiP kosztów kształcenia podyplomowego (dotyczy osób spełniających warunki regulaminu WOIPiP)

Na kursy specjalistyczne w wersji papierowej należy złożyć:

 1. wniosek o zakwalifikowanie do kursu specjalistycznego  w dziedzinie …
 2. prawo wykonywania zawodu (xero)
 3. wniosek o dofinansowanie ze środków WOIPiP kosztów kształcenia podyplomowego (dotyczy osób spełniających warunki regulaminu WOIPiP)

 

Pracownia Kształcenia Ustawicznego Pielęgniarek i Położnych

OFERTA SZKOLENIOWA 2018

ZMIANY W KSZTAŁCENIU I WARUNKI DOPUSZCZENIA: [plik do pobrania]

NIEZBĘDNE DOKUMENTY:

wniosek o dopuszczenie do specjalizacji [plik do pobrania]

karta zgłoszenia-kurs kwalifikacyjny [plik do pobrania]

karta zgłoszenia- kurs specjalistyczny [plik do pobrania]

Serdecznie zapraszamy do składania dokumentów na poszczególne specjalizacje!

 

Szkolenia specjalizacyjne 2018

 

 

L.p.

Rodzaj kształcenia

Planowany termin realizacji

Cena jednostkowa

(płatność w trzech ratach) 

 Planowana liczba uczestników

1.

 

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego

21.09.2018 -20.05.2020

 

4 500 zł

35

Kwal.  07.09.2018

2.

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego   i intensywnej opieki

25.05.2018 – 18.12.2019

4 500 zł

40

Kwal.

11.05.2018

3.

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

15.09.2018 – 15.05.2020

4 300 zł

35

4.

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej

Wrzesień 2018 – maj 2020

4 400 zł

35

5.

 

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego

08.09.2018 – 08.05.2020

4 400 zł

40

Kwal. 27.08.2018

6.

 

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego

Wrzesień 2018 – maj 2020

4 300 zł

35

7.

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego

28.09.2018 – 20.05.2020

4 500 zł

35

Kwal.

12.09.2018

8.

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego

29.09.2018 – 16.05.2020

4 300 zł

35

9.

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

Wrzesień 2018 – maj 2020

4 400 zł

35

 

 

Szczegółowe informacje i formularze (druki) znajdują się na  stronie: http://www.wnoz.wum.edu.pl/content/specjalizacje

 

Zakład Pielęgniarstwa Społecznego

Pracownia Kształcenia Ustawicznego Pielęgniarek i Położnych

ul. Erazma Ciołka 27  II p. pok. 209A

tel. o (22) 877-35-97 lub tel. kom. 728 960 547

anna.rychlica@wum.edu.pl