Samorząd Studentów Wydziału

                                                                 

ZARZĄD SAMORZĄDU STUDENTÓW WYDZIAŁU NAUKI O ZDROWIU KADENCJI 2016/2018:

Przewodnicząca Zarządu SSWNoZ

Nicole Mazur

II rok mgr, kierunek Pielęgniarstwo

Tel. + 48 730 033 523

e-mail: nicmaz09@gmail.com

Wiceprzewodnicząca Zarządu SSWNoZ

Zofia Kwiatkowska 

I rok mgr, kierunek Zdrowie Publiczne

Tel.+48 696 460 550

e-mail: zosiakwiatkowska@o2.pl

Przewodnicząca Komisji Dydaktyki

Karolina Kosiacka

I rok mgr, kierunek Zdrowie Publiczne

Tel.+48 697 796 317

e-mail: karolina_kosiacka@o2.pl

Przewodnicząca Komisji Informacji i Promocji 

Zuzanna Kliś

II rok, kierunek Pielęgniarstwo

Tel. +48 505 177 271

e-mail: zuzaklis@gmail.com

Sekretarz

Aleksandra Hyży

II rok, kierunek Dietetyka

Tel. +48 539 914 078

e-mail: amhyzy@gmail.com

Paulina Szajwaj

II rok mgr, kierunek Położnictwo

Tel. +48 506 715 828

e-mail: szajwaj92@gmail.com

Aleksandra Karczemna

I rok mgr, kierunek Dietetyka

Tel. +48 603 329 398 

e-mail: saki2328@gmail.com

                                                                                                                   

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZANIA FANPAGE'A NASZEGO SAMORZĄDU NA FACEBOOK-U! 

                                                                                                                                                   

SAMORZĄD STUDENTÓW WYDZIAŁU NAUKI O ZDROWIU                                                          

WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

ul. Oczki 1a, pok. 307, 02-007 Warszawa, tel./faks: +48 22 62 88 306