Projekt Europejski - Wdrożenie e-usług do obsługi procesów związanych z edukacją i egzaminowaniem w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

Od 1 maja 2017 r. w Zakładzie Dydaktyki i Efektów Kształcenia WNoZ WUM rozpoczęła się realizacja Projektu "Wdrożenie e-usług do obsługi procesów związanych z edukacją i egzaminowaniem w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym"

Projekt dofinansowany został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza. Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza. Typ projektów: Wykorzystanie TIK do obsługi procesów związanych z edukacją na uczelniach wyższych. 

W ramach Projektu "Wdrożenie e-usług do obsługi procesów związanych z edukacją i egzaminowaniem w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym" Warszawski Uniwersytet Medyczny wyposażony zostanie w 100 komputerów stacjonarnych, 100 laptopów, zaprojektowany zostanie specjalny, dedykowany potrzebom studentów kierunków medycznych, system egzaminowania elektronicznego oraz stworzona zostanie baza testowych pytań multimedialnych

Projekt zostanie zakończony 30 kwietnia 2019 roku.

INFORMACJA NA TEMAT NOWEGO SYSTEMU EGZAMINÓW ELEKTRONICZNYCH, docx, 77 KB

STRONA INTERNETOWA PROJEKTU: www.egzaminyelektroniczne.wum.edu.pl

FACEBOOK: www.facebook.com/eWUMprojekt