Projekt Europejski - Wdrożenie e-usług do obsługi procesów związanych z edukacją i egzaminowaniem w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

Od 1 maja 2017 r. w Zakładzie Dydaktyki i Efektów Kształcenia WNoZ WUM rozpoczęła się realizacja Projektu "Wdrożenie e-usług do obsługi procesów związanych z edukacją i egzaminowaniem w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym"

Projekt dofinansowany został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza. Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza. Typ projektów: Wykorzystanie TIK do obsługi procesów związanych z edukacją na uczelniach wyższych. 

W ramach Projektu "Wdrożenie e-usług do obsługi procesów związanych z edukacją i egzaminowaniem w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym" Warszawski Uniwersytet Medyczny wyposażony zostanie w 100 komputerów stacjonarnych, 100 laptopów, zaprojektowany zostanie specjalny, dedykowany potrzebom studentów kierunków medycznych, system egzaminowania elektronicznego oraz stworzona zostanie baza testowych pytań multimedialnych

Projekt zostanie zakończony 30 kwietnia 2019 roku.