Pensum

Sprawy administracyjne związane z pensum jednostek dydaktycznych WNoZ: NZA, NZB, NZC, NZD, NZE, NZF, NZG, NZH, NZI, NZJ, NZK, NZL, NZM, NZME, NZN, NZO, NZP, NZR, NZS, NZT, NZX, NZZD, NZYN, NZZP oraz jednostek, które pracują dla WNoZ tj. X60 (Ośrodek Ostrych Zatruć Szpitala Praskiego).

mgr Agnieszka Galas
pokój 515, tel. (22) 57 20 264,
agnieszka.galas@wum.edu.pl

 

ZASADY ORAZ HARMONOGRAM ROZLICZANIA PENSUM, STAWKI

 

Zarządzenie nr 74/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

z dnia 7 października 2014 r., zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym "Zasad rozliczania pensum w Internetowym Systemie Pensum (ISP)"

[pobierz pdf]

Załącznik do Zarządzenia nr 74/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - "Harmonogram rozliczania pensum w Internetowym Systemie Pensum (ISP)"

[pobierz pdf]

Uchwała nr 22/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

z dnia 21 marca 2016 r., w sprawie ustalenia pensum dydaktycznego na rok akademicki 2016/2017

[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 21/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

z dnia 17 lutego 2016 r., w sprawie podziału roku akademickiego 2016/2017

[pobierz pdf]

Informacja o stawkach za godzinę zajęć ponadwymiarowych:

na studiach stacjonarnych określają Zarządzenie nr 23/2005 Rektora oraz Zarządzenie nr 12/2005  Rektora   

na studiach niestacjonarnych określa Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 50/2011 Rektora 

 

Zarządzenie nr 102/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia Zasad przyznawania dodatkowych wynagrodzeń dla pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z przychodów własnych Uczelni.
[pobierz pdf]

·     Załącznik do Zarządzenia nr 102/2016 Rektora WUM z dnia 25.11.2016 r. (Zasady przyznawania dodatkowych wynagrodzeń dla pracowników WUM z przychodów własnych Uczelni.)
[pobierz pdf]

o    Załącznik nr 1 (Stawki za godzinę dydaktyczną za zajęcia prowadzone w Oddziale Nauczania w Języku Angielskim)
[pobierz pdf] 

o Z Załącznik nr 2 (Stawki za godzinę dydaktyczną za zajęcia prowadzone na studiach niestacjonarnych (zaocznych)
[pobierz pdf]

 

Prawo o szkolnictwie wyższym:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001198

Zarządzenie nr 40/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 maja 2015 r. w sparwie wprowadzenia Instrukcji określającej sposób postępowania z umowami cywilnoprawnymi w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz wprowadzenia jednolitych wzorów umów zawieranych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny, wzoru wniosku o zawarcie umowy cywilno-prawnej oraz wzorów rachunków. [pobierz pdf]

załącznik nr 1 do zarządzenia nr 40/2015 Rektora WUM z dnia 28.05.2015 r. (Instrukcja określająca sposób postępowania z umowani cywilnoprawnymi w WUM) [pobierz pdf]

załącznik nr 1 do Instrukcji określającej sposób postępowania z umowami cywilnoprawnymi w WUM (Oświadczenie o numerze identyfikacji podatkowej NIP lub Pesel) [pobierz pdf] [pobierz rtf]

załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 40/2015 z dnia 28.05.2015 r. (Wzór umowy o dzieło-dydaktyka z Internetowego Systemu Pensum) [pobierz pdf]

załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 40/2015 z dnia 28.05.2015 r. (Wzór rachunku dla Warszawskiego Uniwesytetu Medycznego z Internetowego Systemu Pensum) [pobierz pdf]

Regulamin Studiów WUM:

Wersja obowiązująca od początku roku akademickiego 2016/2017 (wprowadzony na mocy uchwały nr 38/2016 Senatu WUM):
Regulamin [pobierz pdf]
Załącznik nr 1 [pobierz pdf]
Załącznik nr 2 [pobierz pdf]
Załącznik nr 3 [pobierz pdf]