Kształcenie na kierunku Pielęgniarstwo

koncepcja kształcenia [plik do pobrania]

regulamin kształcenia praktycznego [plik do pobrania]

dzienniczek umiejętności praktycznych [plik do pobrania]

ramowy program praktyk studia I stopnia [plik do pobrania]

praktyki zawodowe studia II stopnia [plik do pobrania]

program kształcenia studia pierwszego stopnia 2014/2017 [plik do pobrania]

program kształcenia studia pierwszego stopnia 2015/2018 [plik do pobrania]

program kształcenia studia pierwszego stopnia 2016/2019 [plik do pobrania]

program kształcenia studia stacjonarne drugiego stopnia 2015/2017 [plik do pobrania]

program kształcenia studia stacjonarne drugiego stopnia 2016/2018 [plik do pobrania]

program kształcenia studia niestacjonarne drugiego stopnia 2015/2017 [plik do pobrania]

program kształcenia studia niestacjonarne drugiego stopnia 2016/2018 [plik do pobrania]

standardy kształcenia [plik do pobrania]

ponadstandardowe efekty kształcenia studia I stopnia [plik do pobrania]

ponadstandardowe efekty kształcenia studia II stopnia [plik do pobrania]

dodatkowe efekty kształcenia studia II stopnia [plik do pobrania]

Sylabusy dostępne w sekretariatach jednostek prowadzących zajęcia.