Implementation of Dedicated Education Units in Europe - IDEUS-EU

Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM uczestniczy w projekcie „Implementation of Dedicated Education Units in Europe – iDEUS-EU", który jest realizowany w ramach grantu Programu Erasmus+ przez 36 miesięcy, od 1 września 2015 r. do 1 września 2018 r. w ramach partnerstwa 5 instytucji europejskich: UC Leuven Belgium, Universitat de Barcelona Spain, Instituto Politecnico de Setubal Portugal, Warszawski Uniwersytet Medyczny Poland i Ege University Izmir Turkey oraz UC Limburg Belgium. W Zakładzie Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej są obecnie realizowane kolejne działania projektowe.

W dniach 23-24 marca br. w naszej Uczelni odbyło się spotkanie ("Transnational Project Meeting") przedstawicieli 5 wspomnianych, europejskich ośrodków kształcących studentów w zakresie pielęgniarstwa i położnictwa. 

W ramach projektu studenci odbywają zajęcia praktyczne na zasadzie indywidualnego mentoringu łącząc wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi z zakresu opieki nad pacjentami w różnych instytucjach opieki zdrowotnej. W ten sposób nabywają umiejętności samodzielnego myślenia i oceny sytuacji klinicznej oraz pewności siebie w wykonywaniu zawodu. Celem projektu IDEUs-EU jest opracowanie nowych metod edukacyjnych studentów pielęgniarstwa i położnictwa. Związane jest to z poprawą jakości kształcenia poprzez wdrożenie innowacyjnych metod edukacyjnych opartych na zasadzie mentoringu w pielęgniarstwie i położnictwie. Mentoring w pracy pielęgniarek i położnych może mieć ogromny potencjał i przyczynić się do stworzenia zupełnie nowego wymiaru studiowania i poszukiwania wiedzy. Projekt realizowany jest zgodnie z założeniem, że idea programu zostanie trwale wdrożona i szeroko propagowana przez wszystkich partnerów projektu. Nadrzędnym celem projektu jest również nawiązanie trwałej współpracy pomiędzy europejskimi jednostkami badawczymi oraz podejmowanie wspólnych działań na rzecz rozwoju i popularyzowania nauki.

Podczas marcowego spotkania Warszawski Uniwersytet Medyczny reprezentowany był przez Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM i jego przedstawicieli: prof. Ewę Dmoch-Gajzlerską, mgr Małgorzatę Stefaniak, mgr Różę Mostowską, mgr Tomasza Dudę oraz mgr Berenikę Seryczyńską.

W okresie od 8 maja 2017 r. do 11 czerwca 2017 r., w Szpitalu Specjalistycznym Św. Rodziny w Warszawie odbywały się praktyki w Oddziale Położniczym dla 2 studentek I roku kierunku Położnictwo Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zajęcia praktyczne dla studentek w ramach projektu prowadzone były pod kierunkiem mgr Nikolety Brody oraz położnych (Clinical Mentor): mgr Ewy Florek oraz lic. Katarzyny Zielińskiej. Okresowy nadzór zewnętrzny nad praktykami sprawował nauczyciel wspierający (Link Teacher) - położna z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – mgr Małgorzata Stefaniak.

Kolejnym etapem działań w ramach projektu była zorganizowana w dniu 12 stycznia 2018 r. konferencja naukowa nt. nowoczesnego nauczania w położnictwie przy użyciu metody mentoringu sygnowanego międzynarodowym projektem IDEUs-EU. Zorganizowanie konferencji było związane z wyżej wymienionym projektem i było warunkiem jego realizacji. Uczestnikami konferencji były przełożone, oddziałowe i położne pracujące w szpitalach Warszawy i województwa mazowieckiego oraz studenci położnictwa.

Oficjalna strona internetowa projektu: www.ideus.ips.pt.

Poniższą fotorelację ze spotkania "Transnational Project Meeting" wykonał Dział Fotomedyczny WUM.