Wydarzenia Wydziałowe

KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA "EDUKACJA W CUKRZYCY"

Dnia 07.11.2017 r., o godzinie 10.00, w Auli A Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (ul. Trojdena 2a) odbyła się I Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, pt. "Edukacja w cukrzycy"...

UDZIAŁ W II OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ

W dniach 27-28.10.2017 r., w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Komunikacja w Medycynie", nad którą Patronat Honorowy objęli: Jego Magnificencja Rektor WUM - Prof. Mirosław Wielgoś oraz Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.

10-LECIE CZASOPISMA "POŁOŻNA. NAUKA I PRAKTYKA"

W dniu 24.10.2017 r., w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym (w Muzeum Historii Medycyny, przy ul. Żwirki i Wigury 63) odbyło się śniadanie prasowe z okazji 10-lecia istnienia czasopisma „Położna. Nauka i Praktyka”, wydawanego przez PZWL Wydawnictwo Lekarskie.

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA DYPLOMÓW DOKTORSKICH I HABILITACYJNYCH ORAZ DYPLOMÓW LICENCJACKICH ABSOLWENTOM KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE

W dniu 19.10.2017 r., w Auli B Centrum Dydaktycznego WUM odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów doktorskich i habilitacyjnych oraz dyplomów licencjackich absolwentom kierunku Ratownictwo Medyczne, prowadzonym na Wydziale Nauki o Zdrowiu WUM.

UDZIAŁ W TARGACH KÓŁ NAUKOWYCH STUDENCKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

Dnia 10.10.2017 r. w Centrum Dydaktycznym WUM odbyły się Targi Kół Naukowych, zorganizowane przez Studenckie Towarzystwo Naukowe Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

UDZIAŁ W IV KONGRESIE BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

W dniu 11.10. 2017 r. reprezentantki Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM: studentki - Marta Gacparska (II rok studiów II stopnia - Zdrowie Publiczne), Anna Gumienny i Martyna Rojek (III rok studiów I stopnia - Dietetyka) oraz specjalista ds. promocji WNoZ-u - Dominika Robak, wzięły udział w IV Kongresie Bezpieczeństwa Żywności.

DZIEŃ ADAPTACYJNY WYDZIAŁU NAUKI O ZDROWIU WUM

Studenci, rozpoczynający naukę na Wydziale Nauki o Zdrowiu WUM w roku akademickim 2017/2018, zostali przywitani przez starszych kolegów i wprowadzeni w organizację studiów podczas Dnia Adaptacyjnego WNoZ-u, ktory odbył się 30.09.2017 r., w godz. 9.00-15.00.

XXI FESTIWAL NAUKI W WARSZAWIE

W dniach 22.09. - 01.10.2017 r. miał miejsce XXI Festiwal Nauki w Warszawie. W ramach programu wydarzenia odbyły się liczne zajęcia, poświęcone różnorodnym tematom z dziedziny nauk o zdrowiu, zorganizowane przez jednostki Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

KONFERENCJA NAUKOWA - INNOWACJE W OCHRONIE ZDROWIA

W dniu 28.09.2017 r., w Auli A Centrum Dydaktycznego WUM (przy ul. Żwirki i Wigury 61) odbyła się Konferencja Naukowa - "Innowacje w Ochronie Zdrowia", zorganizowana przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Komitet Sterujący STRATEGMED, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

WYKŁAD "JAK UCHRONIĆ SIĘ PRZED RAKIEM?" - XXI FESTIWAL NAUKI 2017

25.09.2017 r. odbył się wykład pt. „Jak uchronić się przed rakiem?”. Wykład poświęcony profilaktyce chorób nowotworowych został przygotowany przez dr hab. Annę Badowską-Kozakiewicz, mgr Pawła Koczkodaja, dr Martę Mańczuk oraz mgr Irenę Przepiórkę.

Strony