Wydarzenia Wydziałowe

IV STUDENCKA KONFERENCJA NAUKOWA "ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA-INTERDYSCYPLINARNIE"

IV Studencka Konferencja Naukowa: "Anestezjologia i intensywna terapia - interdyscyplinarnie" odbyła się 15.04.2018 r. w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 

VII KONFERENCJA NAUKOWA Z OKAZJI DNIA POŁOŻNEJ "WSPÓŁCZESNY ETOS ZAWODU POŁOŻNEJ"

Dnia 15.05.2018 r., w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym WUM, pod nazwą "Współczesny Etos Zawodu Położnej", odbyła się 7. edycja Konferencji Naukowej, organizowanej cyklicznie z okazji Dnia Położnej przez Studenckie Koło Naukowe Etyki oraz Studenckie Koło Naukowe Położnych...

UDZIAŁ W MEDYCZNYCH TARGACH PRACY I PRAKTYK 2018

W dniu 25.04.2018 r., w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, odbyły się Medyczne Targi Pracy i Praktyk 2018, zorganizowane przez Biuro Karier WUM. 

WIZYTA W XLI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JOACHIMA LELEWELA W WARSZAWIE

Dnia 26.04.2018 r. przedstawicielki Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM: specjalista ds. promocji WNoZ WUM - mgr Dominika Robak oraz studentki studiów na kierunku Zdrowie Publiczne WNoZ WUM: Hanna Marczak (II rok studiów II stopnia) i Donata Korvel (II rok studiów I stopnia) odwiedziły XLI Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela podczas Szkolnego Dnia Zdrowia.

DZIEŃ PROMOCYJNY KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

Dnia 22.04.2018 r. odbył się, już ostatni w tym roku, Dzień Promocyjny Kierunku Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM. Specjalny cykl promocyjny zwieńczyło spotkanie poświęcone kierunkowi Pielęgniarstwo. 

I WARSZAWSKI DZIEŃ DIETETYKI KLINICZNEJ

Dnia 19.04.2018 r. odbył się I Warszawski Dzień Dietetyki Klinicznej "Dietetyka w transplantologii i nefrologii", zorganizowany przez Zakład Dietetyki Klinicznej Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM, we współpracy...

III EDYCJA KONFERENCJI "ZDROWIE PUBLICZNE - I CO DALEJ?"

W dniu 19.04.2018 r., w Centrum Dydaktycznym WUM, odbyła się 3. edycja Konferencji "Zdrowie Publiczne - i co dalej?", której celem było przedstawienie charakterystyki specjalisty zdrowia publicznego oraz prezentacja profilu zawodowego absolwenta kierunku Zdrowie Publiczne.

INAUGURACJA WYSTAWY Z OKAZJI DNIA ŚWIADOMOŚCI O WRODZONEJ PRZEPUKLINIE PRZEPONOWEJ

Dnia 19.04.2018 r., o godz. 9.00, w  Samodzielnym Publicznym  Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie, Jego Magnificencja Rektor WUM – prof. Mirosław Wielgoś zainaugurował wystawę z okazji Dnia Świadomości o Wrodzonej Przepuklinie Przeponowej. 

X WARSZAWSKIE DNI NAUKI O ŻYWIENIU CZŁOWIEKA

Dnia 18.04.2018 r., w Centrum Dydaktycznym WUM, odbyło się Dziesięciolecie Warszawskich Dni Nauki o Żywieniu Człowieka pt. "Wybrane Współczesne Problemy Żywienia Człowieka", zorganizowanych przez Zakład Żywienia Człowieka WNoZ WUM, we współpracy...

INAUGURACJA KAMPANII "WUModa NA ZDROWIE"

12.04.2018 r., w holu Centrum Dydaktycznego WUM, odbyła się inauguracja nowej kampanii społeczno-edukacyjnej "WUModa na zdrowie", zainicjowanej przez JM Rektora WUM - prof. Mirosława Wielgosia...

Strony