Wydarzenia Wydziałowe

PODPISANIE UMOWY PATRONACKIEJ O WSPÓŁPRACY DYDAKTYCZNEJ Z LXXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. GEN. JAKUBA JASIŃSKIEGO W WARSZAWIE

W dniu 14.11.2018, w Dziekanacie Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM nastąpiło podpisanie umowy patronackiej o współpracy dydaktycznej...

KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA "AKTYWNOŚĆ PO TRANSPLANTACJI NERKI LUB WĄTROBY I PSYCHOFIZYCZNE DETERMINANTY UDZIAŁU W ŻYCIU SPOŁECZNYM I ZAWODOWYM"

W dniu 09.11.2018 r., w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym WUM odbyła się Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. "Aktywność po transplantacji nerki lub wątroby i psychofizyczne determinanty udziału w życiu społecznym i zawodowym"...

UDZIAŁ W V JUBILEUSZOWYM KONGRESIE BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI 2018

W dniu 06.10.2018 r., studentki kierunku dietetyka Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM: Aleksandra Gierczak (III rok studiów I stopnia), Elwira Gliwska (I rok studiów II stopnia), Aleksandra Hyży (I rok studiów II stopnia) i Karolina Kulmińska (II rok studiów I stopnia) wraz ze specjalistą ds. promocji WNoZ WUM...

KONFERENCJA "WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE W RATOWNICTWIE MEDYCZNYM": 6. EDYCJA

W dniu 06.11.2018 r., w Auli A Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbyła się szósta edycja konferencji pt. „Wsparcie psychologiczne w ratownictwie medycznym”...

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA GRATULACJI Z OKAZJI UZYSKANIA NOMINACJI PROFESORSKIEJ, DYPLOMÓW DOKTORSKICH I HABILITACYJNYCH ORAZ DYPLOMÓW LICENCJACKICH ABSOLWENTOM KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE 2018

W dniu 18.10.2018 r., w Auli B Centrum Dydaktycznego WUM, odbyła się uroczystość wręczenia gratulacji z okazji uzyskania nominacji profesorskiej...

UDZIAŁ W EUROPEJSKIM DNIU PRZYWRACANIA AKCJI SERCA - BICIE REKORDU W RKO

16.10.2018 r., w godzinach 10-13, reprezentacja Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM w składzie: mgr inż. Aneta Binkowska - wykładowca w Zakładzie Ratownictwa Medycznego WNoZ WUM...

TARGI KÓŁ NAUKOWYCH 2018

W dniu 09.10.2018 r., w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbyły się Targi Kół Naukowych 2018, zorganizowane przez Studenckie Towarzystwo Naukowe WUM

UDZIAŁ WYDZIAŁU NAUKI O ZDROWIU W 22. FESTIWALU NAUKOWYM W WARSZAWIE

W dniach 21-30.09.2018 r. odbyła się 22. edycja Festiwalu Nauki w Warszawie. W ramach tego wydarzenia, tak, jak w poprzednim roku, jednostki Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM zaplanowały liczne zajęcia z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu. 

UDZIAŁ CZŁONKÓW SKN-U BIOLOGII KOMÓRKI NOWOTWOROWEJ PRZY ZAKŁADZIE BIOFIZYKI I FIZJOLOGII CZŁOWIEKA W 22. FESTIWALU NAUKI

27.09.2018 r. o godzinie 13:00 odbyły się zajęcia w ramach 22. Festiwalu Nauki dla licealistów pt. "Jak poprawić sprawność układu oddechowego”...

DZIEŃ ADAPTACYJNY WYDZIAŁU NAUKI O ZDROWIU WUM 2018

Dzień Adaptacyjny Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 2018 odbył się 28 września, w Centrum Dydaktycznym WUM...

Strony