Wydarzenia Wydziałowe

SZÓSTA POLSKO-UKRAIŃSKA KONFERENCJA NAUKOWA "RATOWNICTWO MEDYCZNE I MEDYCYNA RATUNKOWA. ZAGADNIENIA ZDROWIA PUBLICZNEGO I ORGANIZACJI OCHRONY ZDROWIA W POLSCE I NA UKRAINIE"

W dniach 14-15 czerwca 2019 r., w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym WUM odbyła się Szósta Polsko-Ukraińska Konferencja Naukowa „Ratownictwo Medyczne i Medycyna Ratunkowa. Zagadnienia Zdrowia Publicznego i Organizacji Ochrony Zdrowia w Polsce i na Ukrainie”...

UROCZYSTA GALA Z OKAZJI JUBILEUSZU 20-LECIA WYDZIAŁU NAUKI O ZDROWIU WUM

W dniu 13 czerwca 2019 r., w Centrum Dydaktycznym WUM, odbyła się uroczysta gala, zorganizowana z okazji jubileuszu 20-lecia Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM. Wydarzenie objęte zostało honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora WUM – prof. Mirosława Wielgosia.

I STUDENCKA KONFERENCJA NAUKOWA "INTERDYSCYPLINARNA OPIEKA NAD PACJENTEM CHIRURGICZNYM - OCZAMI STUDENTÓW"

W dniu 23.05.2019 r., w sali nr 8 Centrum Biblioteczno-Informacyjnego WUM, pod honorowym patronatem Dziekana Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM...

KONFERENCJA Z OKAZJI DNIA PIELĘGNIARKI 2019

Tegoroczna edycja Konferencji Naukowo-Szkoleniowej z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki odbyła się 22.05.2019 r., w Auli A Centrum Dydaktycznego WUM. 

VIII KONFERENCJA NAUKOWA Z OKAZJI DNIA POŁOŻNEJ

W dniu 15 maja br., w Auli A Centrum Dydaktycznego WUM, miała miejsce VIII Konferencja Naukowa z okazji Dnia Położnej, organizowana cyklicznie przez Studenckie Koło Naukowe Etyki oraz Studenckie Koło Naukowe Położnych...

UDZIAŁ W III MIĘDZYNARODOWYM KONGRESIE PATIENT EMPOWERMENT

W dniach 24-25 kwietnia 2019 r., w Centrum Konferencyjnym Kopernik w Warszawie,  odbył się III Międzynarodowy Kongres Patient Empowerment, zorganizowany przez Instytut Komunikacji Zdrowotnej.

SEMINARIUM EKSPERCKIE "MIĘDZY ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRAWNĄ PERSONELU MEDYCZNEGO, A BEZPIECZEŃSTWEM PACJENTA"

17 kwietnia 2019 r. w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbyło się seminarium eksperckie „Między odpowiedzialnością prawną personelu medycznego, a bezpieczeństwem pacjenta”.

XI WARSZAWSKIE DNI NAUKI O ŻYWIENIU CZŁOWIEKA

W dniu 10.04.2019 r., w Centrum Dydaktycznym WUM, odbyły się XI Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka pod nazwą "Diety XXI wieku wyzwaniem dla dietetyków, lekarzy i technologów żywności".

II WARSZAWSKI DZIEŃ DIETETYKI KLINICZNEJ

W dniu 11.04.2019 r., w Auli B Centrum Dydaktycznego WUM, odbył się II Warszawski Dzień Dietetyki Klinicznej, zorganizowany przez Zakład Dietetyki Klinicznej Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM...

UDZIAŁ W FORUM AKADEMICKIM WUM

W dniu 3.04.2019 r., w sali nr 23, w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym WUM odbyło się inauguracyjne spotkanie Forum Akademickiego WUM, zorganizowane przez Biuro Jakości i Innowacyjności Kształcenia WUM.

Strony