Kontakt

Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu

Rektorat, pokoje 501A, 512-523 (V piętro)
ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa
tel. / fax (0-22) 57 20 599
e-mail: wnoz< w domenie >wum.edu.pl

UWAGA!
Pytania dotyczące poszczególnych kierunków studiów, prowadzonych przez Wydział Nauk o Zdrowiu WUM, prosimy kierować do Dziekanatów Kierunkowych, do których dane kontaktowe zamieszczone zostały poniżej (Kierunek Położnictwo, Kierunek Ratownictwo Medyczne, Kierunek Pielęgniarstwo, Kierunek Zdrowie Publiczne, Kierunek Dietetyka - po rozwinięciu danego trybu studiów).

W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI REKOMENDUJEMY KONTAKT Z DZIEKANATEM
POPRZEZ ADRESY E-MAIL

KIERUNEK DIETETYKA

STACJONARNE STUDIA I STOPNIA

Zuzanna Krupa
zuzanna.krupa< w domenie >wum.edu.pl

STACJONARNE I NIESTACJONARNE STUDIA II STOPNIA

Katarzyna Godlewska
tel. / fax (0-22) 57 20 825
katarzyna.godlewska< w domenie >wum.edu.pl

KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

Wioleta Szeszko
tel. / fax (0-22) 57 20 566
wioleta.szeszko< w domenie >wum.edu.pl

KIERUNEK POŁOŻNICTWO

STACJONARNE STUDIA I STOPNIA

mgr Ewa Prądzyńska
tel. / fax (0-22) 57 20 583
ewa.pradzynska< w domenie >wum.edu.pl

STACJONARNE I NIESTACJONARNE STUDIA II STOPNIA

mgr Magdalena Makowska
magdalena.makowska< w domenie >wum.edu.pl

KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE

mgr Jolanta Skrzeczkowska
tel. / fax (0-22) 57 20 504
jolanta.skrzeczkowska< w domenie >wum.edu.pl

KIERUNEK ZDROWIE PUBLICZNE

STACJONARNE STUDIA I STOPNIA

Magdalena Bala
tel. / fax (0-22) 57 20 565
magdalena.bala< w domenie >wum.edu.pl

STACJONARNE I NIESTACJONARNE STUDIA II STOPNIA

mgr Elżbieta Chełstowska
tel. / fax (0-22) 57 20 564
elzbieta.chelstowska< w domenie >wum.edu.pl

ADMINISTRACJA DZIEKANATU

Justyna Ignerowicz
tel. / fax (0-22) 57 20 599
justyna.ignerowicz< w domenie >wum.edu.pl

mgr Aneta Górska
tel. / fax (0-22) 57 20 527
aneta.gorska< w domenie >wum.edu.pl

Magdalena Michalak (urlop macierzyński)

KURSY SPECJALIZACYJNE, WYSTAWIANIE FAKTUR

mgr Elżbieta Chełstowska
tel. / fax (0-22) 57 20 564
elzbieta.chelstowska< w domenie >wum.edu.pl

PENSUM JEDNOSTEK DYDAKTYCZNYCH WNoZ

mgr Beata Stachowicz
tel. / fax (0-22) 57 20 563
beata.stachowicz< w domenie >wum.edu.pl

PROGRAMY STUDIÓW ORAZ HARMONOGRAMY ZAJĘĆ DLA WSZYSTKICH KIERUNKÓW WNoZ

DIETETYKA, RATOWNICTWO MEDYCZNE, ZDROWIE PUBLICZNE

mgr Agnieszka Kubiszewska
agnieszka.kubiszewska< w domenie >wum.edu.pl

PIELĘGNIARSTWO

mgr Marlena Gałuszewska
tel. / fax (0-22) 57 20 569
marlena.galuszewska< w domenie >wum.edu.pl

POROZUMIENIA, UMOWY; WYDZIAŁOWY KOORDYNATOR SYSTEMU REZERWACJI SAL; ŚRÓDROCZNE PRAKTYKI ZAWODOWE, ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

mgr Beata Stachowicz
tel. / fax (0-22) 57 20 563
beata.stachowicz< w domenie >wum.edu.pl

SPECJALISTA DS. PROMOCJI WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU

mgr Dominika Robak
tel. / fax (0-22) 57 20 559
dominika.robak< w domenie >wum.edu.pl

STARSZY SPECJALISTA DS. ADMINISTRACYJNO-FINANSOWYCH NA WYDZIALE NAUK O ZDROWIU

Ewa Czernikiewicz
tel. / fax (0-22) 57 20 526
ewa.czernikiewicz< w domenie >wum.edu.pl

Kierownik Dziekanatu
mgr Iwona Jakubowska
tel. (0-22) 57 20 520
iwona.jakubowska< w domenie >wum.edu.pl

Zastępca Kierownika Dziekanatu
mgr Marlena Gałuszewska
tel. / fax (0-22) 57 20 569
marlena.galuszewska< w domenie >wum.edu.pl

Specjalista ds. promocji Wydziału Nauk o Zdrowiu

mgr Dominika Robak
pokój -
tel. / fax (0-22) 57 20 559
dominika.robak@wum.edu.pl