Kontakt

Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu

Rektorat, pokoje 501A, 512-523 (V piętro)
ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa
tel. / fax (0-22) 57 20 599
e-mail: wnoz@wum.edu.pl

UWAGA!
Pytania dotyczące poszczególnych kierunków studiów, prowadzonych przez Wydział Nauk o Zdrowiu WUM, prosimy kierować do Dziekanatów Kierunkowych, do których dane kontaktowe zamieszczone zostały poniżej (Kierunek Położnictwo, Kierunek Ratownictwo Medyczne, Kierunek Pielęgniarstwo, Kierunek Zdrowie Publiczne, Kierunek Dietetyka - po rozwinięciu danego trybu studiów).

W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI REKOMENDUJEMY KONTAKT Z DZIEKANATEM
POPRZEZ ADRESY E-MAIL

Kierownik Dziekanatu
mgr Iwona Jakubowska
pokój 523
tel. (0-22) 57 20 520
iwona.jakubowska@wum.edu.pl

Zastępca Kierownika Dziekanatu
mgr Marlena Gałuszewska
pokój 518
tel. / fax (0-22) 57 20 569
marlena.galuszewska@wum.edu.pl

Administracja Dziekanatu

sekretariat Wydziału
Magdalena Michalak (urlop macierzyński)
pokój 520
tel. / fax (0-22) 57 20 599
magdalena.michalak@wum.edu.pl

odsuniecie tekstu

Zastępstwo:
Justyna Ignerowicz

pokój 520
tel. / fax (0-22) 57 20 599
magdalena.michalak@wum.edu.pl

Kierunek Dietetyka

stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia
Katarzyna Godlewska
pokój 514
tel. / fax (0-22) 57 20 825
katarzyna.godlewska@wum.edu.pl
stacjonarne studia pierwszego stopnia
mgr Zuzanna Krupa
pokój 514
tel. / fax (0-22) 57 20 573
zuzanna.krupa@wum.edu.pl

Kierunek Pielęgniarstwo

I i III rok stacjonarne studia pierwszego stopnia
mgr inż. Edyta Wronkowska-Orlik
pokój 513
tel. / fax (0-22) 57 20 799
edyta.orlik@wum.edu.pl
II rok stacjonarne studia pierwszego stopnia
mgr Aneta Górska
pokój 513
tel. / fax tel. / fax (0-22) 57 20 561
aneta.gorska@wum.edu.pl
stacjonarne studia drugiego stopnia
Wioleta Szeszko
pokój 513
tel. / fax (0-22) 57 20 566
wioleta.szeszko@wum.edu.pl

Kierunek Położnictwo

stacjonarne studia pierwszego stopnia
mgr Ewa Prądzyńska
pokój 512
tel. / fax (0-22) 57 20 583
ewa.pradzynska@wum.edu.pl
stacjonarne, niestacjonarne studia drugiego stopnia
Alicja Gajewska
pokój 512
tel. / fax (0-22) 57 20 523
alicja.gajewska@wum.edu.pl

Kierunek Ratownictwo

stacjonarne studia pierwszego stopnia
mgr Jolanta Skrzeczkowska
pokój 515
tel. / fax (0-22) 57 20 504
jolanta.skrzeczkowska@wum.edu.pl

Kierunek Zdrowie Publiczne

stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia
mgr Elżbieta Chełstowska
pokój 501A
tel. / fax (0-22) 57 20 564
elzbieta.chelstowska@wum.edu.pl
stacjonarne studia pierwszego stopnia
Magdalena Bala
pokój 501A
tel. / fax (0-22) 57 20 565
magdalena.bala@wum.edu.pl

Kursy specjalizacyjne, wystawianie faktur

kursy specjalizacyjne, wystawianie faktur
mgr Elżbieta Chełstowska
pokój 501A
tel. / fax (0-22) 57 20 564
elzbieta.chelstowska@wum.edu.pl

Pensum

pensum jednostek dydaktycznych WNoZ
mgr Beata Stachowicz
pokój 517
tel. / fax (0-22) 57 20 563
beata.stachowicz@wum.edu.pl

Programy studiów oraz harmonogramy zajęć dla wszystkich kierunków WNoZ

dietetyka, ratownictwo medyczne
mgr Agnieszka Kubiszewska
pokój 517
tel. / fax (0-22) 57 20 588
agnieszka.kubiszewska@wum.edu.pl
pielęgniarstwo
mgr Marlena Gałuszewska
pokój 518
tel. / fax (0-22) 57 20 569
marlena.galuszewska@wum.edu.pl
porozumienia, umowy; wydziałowy koordynator systemu rezerwacji sal; śródroczne praktyki zawodowe, zajęcia praktyczne,
mgr Beata Stachowicz
pokój 517
tel. / fax (0-22) 57 20 563
beata.stachowicz@wum.edu.pl
położnictwo
Justyna Ignerowicz
pokój 520
tel. / fax (0-22) 57 20 599
justyna.ignerowicz@wum.edu.pl
zdrowie publiczne
mgr Agnieszka Kubiszewska
pokój 517
tel. / fax (0-22) 57 20 588
agnieszka.kubiszewska@wum.edu.pl

Specjalista ds. promocji Wydziału Nauk o Zdrowiu

mgr Dominika Robak
pokój 501A
tel. / fax (0-22) 57 20 559
dominika.robak@wum.edu.pl

Starszy specjalista ds. administracyjno-finansowych na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Ewa Czernikiewicz 
pokój 516
tel. / fax (0-22) 57 20 526
ewa.czernikiewicz@wum.edu.pl