Kontakt

Dziekanat Wydziału Nauki o Zdrowiu

Rektorat, pokoje 501, 501A, 510-523 (V piętro)
ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa
tel. / fax (0-22) 57 20 599
e-mail: wnoz@wum.edu.pl

UWAGA!
Pytania dotyczące poszczególnych kierunków studiów, prowadzonych przez Wydział Nauki o Zdrowiu WUM, prosimy kierować do Dziekanatów Kierunkowych, do których dane kontaktowe zamieszczone zostały poniżej (Kierunek Położnictwo, Kierunek Ratownictwo Medyczne, Oddział Pielęgniarstwa, Oddział Zdrowia Publicznego, Oddział Dietetyki - po rozwinięciu danego trybu studiów).

Kierownik Dziekanatu
mgr Grażyna Halicka
pokój 523
grazyna.halicka@wum.edu.pl

Zastępca Kierownika Dziekanatu
mgr Jolanta Nowak
pokój 512
jolanta.nowak@wum.edu.pl

Administracja Dziekanatu

sekretariat Wydziału
Magdalena Michalak
pokój 520
tel. / fax (0-22) 57 20 599
magdalena.michalak@wum.edu.pl
WNoZ archiwum
mgr Urszula Grzegrzółka
pokój 515
tel. / fax tel.: (0-22) 57 20 513
urszula.grzegrzolka@wum.edu.pl

Kierunek Położnictwo

stacjonarne studia pierwszego stopnia
mgr Ewa Prądzyńska
pokój 513
tel. / fax (0-22) 57 20 583
ewa.pradzynska@wum.edu.pl
stacjonarne, niestacjonarne studia drugiego stopnia
Alicja Gajewska
pokój 513
tel. / fax (0-22) 57 20 523
alicja.gajewska@wum.edu.pl

Kierunek Ratownictwo

stacjonarne studia pierwszego stopnia
mgr Jolanta Skrzeczkowska
pokój 513
tel. / fax (0-22) 57 20 504
jolanta.skrzeczkowska@wum.edu.pl

Kursy specjalizacyjne, wystawianie faktur

kursy specjalizacyjne, wystawianie faktur
mgr Elżbieta Chełstowska
pokój 501A
tel. / fax (0-22) 57 20 564
elzbieta.chelstowska@wum.edu.pl

Oddział Dietetyki

stacjonarne studia pierwszego stopnia
mgr Katarzyna Odalska
pokój 516
tel. / fax (0-22) 57 20 573
katarzyna.odalska@wum.edu.pl
stacjonarne, niestacjonarne studia drugiego stopnia
Katarzyna Godlewska
pokój 516
tel. / fax (0-22) 57 20 825
katarzyna.godlewska@wum.edu.pl

Oddział Pielęgniarstwa

II rok stacjonarne studia pierwszego stopnia
mgr inż. Edyta Wronkowska-Orlik
pokój 501
tel. / fax (0-22) 57 20 799
edyta.orlik@wum.edu.pl
niestacjonarne studia drugiego stopnia
mgr Karolina Ludwiczak, mgr Renata Durlik
pokój 501
tel. / fax (0-22) 57 20 566, 561
karolina.ludwiczak@wum.edu.pl, renata.durlik@wum.edu.pl
stacjonarne studia drugiego stopnia
Barbara Klos
pokój 501
tel. / fax (0-22) 57 20 566
barbara.klos@wum.edu.pl
stacjonarne studia pierwszego stopnia
mgr Aneta Górska
pokój 501
tel. / fax tel. / fax (0-22) 57 20 561
aneta.gorska@wum.edu.pl

Oddział Zdrowia Publicznego

stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia
mgr Elżbieta Chełstowska
pokój 501A
tel. / fax (0-22) 57 20 564
elzbieta.chelstowska@wum.edu.pl
stacjonarne studia pierwszego stopnia
Magdalena Bala
pokój 501A
tel. / fax (0-22) 57 20 565
magdalena.bala@wum.edu.pl

Pensum

pensum jednostek dydaktycznych WNoZ
mgr Agnieszka Galas
pokój 515
tel. / fax (0-22) 57 20 264 
agnieszka.galas@wum.edu.pl

Programy studiów oraz harmonogramy zajęć dla wszystkich kierunków WNoZ

dietetyka, ratownictwo medyczne
mgr Jolanta Nowak 
pokój 512
tel. / fax (0-22) 57 20 500
jolanta.nowak@wum.edu.pl
pielęgniarstwo
mgr Marlena Gałuszewska
pokój 511
tel. / fax (0-22) 57 20 569
marlena.galuszewska@wum.edu.pl
porozumienia, umowy; wydziałowy koordynator systemu rezerwacji sal; śródroczne praktyki zawodowe, zajęcia praktyczne,
mgr Beata Stachowicz
pokój 511
tel. / fax (0-22) 57 20 563
beata.stachowicz@wum.edu.pl
położnictwo
Justyna Ignerowicz
pokój 510
tel. / fax (0-22) 57 20 527
justyna.ignerowicz@wum.edu.pl
zdrowie publiczne
mgr Agnieszka Kubiszewska
pokój 510
tel. / fax (0-22) 57 20 588
agnieszka.kubiszewska@wum.edu.pl

Samodzielne Stanowisko ds. finansowych na Wydziale Nauki o Zdrowiu

mgr Iwona Jakubowska 
pokój 514
tel. / fax (0-22) 57 20 526
iwona.jakubowska@wum.edu.pl

Specjalista ds. promocji Wydziału Nauki o Zdrowiu

mgr Dominika Robak
pokój 518
tel. / fax (0-22) 57 20 559
dominika.robak@wum.edu.pl

Stopnie i tytuły naukowe, nostryfikacje

postępowania habilitacyjne, o nadanie tytułu profesora, nostryfikacje
mgr Monika Tereszkiewicz
pokój 518
tel. / fax (0-22) 57 20 577
monika.tereszkiewicz@wum.edu.pl
przewody doktorskie, sprawy Rady Wydziału
mgr inż. Barbara Buczyńska
pokój 517
tel. / fax (0-22) 57 20 507
barbara.buczynska@wum.edu.pl
przewody doktorskie, sprawy Rady Wydziału
mgr inż. Barbara Rutkowska
pokój 517
tel. / fax (0-22) 57 20 798
barbara.rutkowska@wum.edu.pl