04 Marzec

Wydział Nauki o Zdrowiu serdecznie zaprasza pielęgniarki i położne...

04 Marzec

Wydział Nauki o Zdrowiu serdecznie zaprasza położne...

18 Styczeń

Zapraszamy w semestrze letnim roku akademickiego 2015/16 na fakultety...

13 Styczeń

Pracownia Kształcenia Ustawicznego Pielęgniarek i Położnych zaprasza do zapoznania się z nową ofertą szkoleniową

08 Grudzień

Wydział Nauki o Zdrowiu we współpracy z Centrum Kształcenia Podyplomowego oraz Wydziałem Farmaceutycznym uruchomił

05 Listopad

Wszystkie informacje otrzymywane z Dziekanatów lub od Wykładowców na wspólne studenckie skrzynki mailowe należy traktować jako poufne.

05 Listopad

Faktura VAT wystawiana jest nie później niż 7 dni od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy usługi, na wniosek s

05 Listopad

Studenci, którzy podczas zajęć dydaktycznych i praktyk zawodowych (również w ramach kół naukowych) na terenie zakładów opieki zdrowotnej

05 Listopad

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu przypomina o konieczności dostarczenia kompletu badań lekarskich (Medycyna Pracy - do Dziekanatu; WZW, N

Strony