ZMIANA NAZWY WYDZIAŁU

Informujemy, że Uchwałą Nr 40/2019 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 27 maja 2019 r., od 1 października br. następuje zmiana nazwy Wydziału Nauki o Zdrowiu na "Wydział Nauk o Zdrowiu".