Zebrania Zespołu

Zebrania Zespołu są zaplanowane we wtorki o godzinie 13.00 w dni, w których nie zbiera się Rada Wydziału.

Szczegółowy harmonogram posiedzeń jest dostępny u Sekretarza Zespołu.