Zdrowie Publiczne - plan zajęć

Semestr: Letni
Poziom Rok Tryb Plan zajęć Data aktualizacji
licencjackie 1 Stacjonarne plan zajęć 11/05/2021 - 13:44
licencjackie 2 Stacjonarne plan zajęć 09/04/2021 - 15:25
licencjackie 3 Stacjonarne plan zajęć 24/02/2021 - 15:59
magisterskie 1 Stacjonarne plan zajęć 09/06/2021 - 10:22
magisterskie 2 Stacjonarne plan zajęć 15/03/2021 - 15:51
magisterskie 1 Niestacjonarne plan zajęć 12/02/2021 - 15:11
magisterskie 2 Niestacjonarne plan zajęć 12/02/2021 - 15:09
Semestr: Zimowy
Poziom Rok Tryb Plan zajęć Data aktualizacji
licencjackie 1 Stacjonarne plan zajęć 02/10/2020 - 13:52
licencjackie 2 Stacjonarne plan zajęć 17/09/2020 - 10:31
licencjackie 3 Stacjonarne plan zajęć 13/01/2021 - 14:58
magisterskie 1 Stacjonarne plan zajęć 02/12/2020 - 14:04
magisterskie 2 Stacjonarne plan zajęć 16/11/2020 - 10:34
magisterskie 1 Niestacjonarne plan zajęć 02/11/2020 - 13:56
magisterskie 2 Niestacjonarne plan zajęć 04/12/2020 - 14:40

Harmonogram sesji letniej, studia I stopnia r. ak. 2020/2021 aktualizacja z dn. 25.03.2021 [pobierz plik]

Harmonogram sesji letniej, studia II stopnia r. ak. 2020/2021 aktualizacja z dn. 27.04.2021 [pobierz plik]

Zarządzenie Rektora nr 42/2021 dotyczące realizacji zajęć w semestrze letnim 2020/2021 [pobierz plik, PDF, 220 KB].

Kształcenie w semestrze zimowym w r. ak. 20/21 odbywa się zgodnie z Zarządzeniem nr 193/2020 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 20 sierpnia 2020r. w sprawie organizacji zajęć na studiach, studiach doktoranckich, w szkole doktorskiej, studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach oraz organizacji zaliczeń i egzaminów w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w związku z epidemią COVID-19.

Szczegółowe zasady organizacji zajęć na odległość w danej jednostce, w tym wymagania informatyczne umożliwiające udział w zajęciach i połączenie z systemem (sposób logowania) zostaną ogłoszone na stronie internetowej jednostki przez jej kierownika.

Nauczanie przedmiotów w Zakładzie Zdrowia Publicznego w semestrze zimowym 20/21 [pobierz plik] - tabela jest też umieszczona na stronie jednostki.

W związku z kończąca się rekrutacją na studia stacjonarne II stopnia informuję, że plan zajęć będzie dostosowywany do wybranej przez kandydatów specjalności kształcenia.

 

 UWAGA- WSZYSTKIE PLANY MOGĄ ULEC ZMIANIE!!!

HARMONOGRAM SESJI POPRAWKOWEJ - studia I stopnia r. ak. 2020/2021 aktualizacja z dn. 15.02.2021 [pobierz plik]

HARMONOGRAM SESJI POPRAWKOWEJ - studia II stopnia r. ak. 2020/2021 aktualizacja z dn. 12.02.2021 [pobierz plik]

 SESJA EGZAMINACYJNA ZIMOWA r. ak. 2020/2021 aktualizacja z dn. 12.01.2021   [pobierz plik]

 

UWAGA- plan sesji egzaminacyjnej może ulec zmianie !

 

 

SESJA EGZAMINACYJNA  (POPRAWKOWA) r. ak. 19/20 studia pierwszego stopnia  [pobierz plik]

SESJA EGZAMINACYJNA  (POPRAWKOWA) r. ak. 19/20 studia drugiego stopnia  [pobierz plik]

 

UWAGA!

W związku z sytuacją epidemiologiczną wszystkie egzaminy przewidziane do przeprowadzenia w sesji zimowej w Wydziale Nauk o Zdrowiu odbędą się elektronicznie. Terminy egzaminów zostaną podane wkrótce.